Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3816
Julkaisupäivä: 26. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tässä koulutuksessa Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2021 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2022
Julkaisupäivä: 19. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi palkkojen kirjauksen perusteet.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1120
Julkaisupäivä: 14. syyskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. poistojen, korkojen, avustusten ja palkkoihin liittyvien erien jaksotuksia sekä miten kirjatut ja kirjaamattomat tuotot ja kulut tulee suoriteperusteisesti huomioida tuloksessa.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1607
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan kehittämismenojen aktivointiin, edellytyksiin ja millaisia dokumentteja niistä pitää laatia. Voit ladata itsellesi Kehittämismenojen dokumentointi -excelin kurssin materiaaleista.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2855
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mitä lakeja ja asetuksia sekä ohjeita tulee noudattaa sekä mikä on ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2086
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kirjanpidon ja tuloverotuksen välisiä ristiriitoja. Mitkä kirjanpidon tuloista ovat verovapaita ja mitkä menoista on vähennyskelvottomia. Olemassa on myös verotuksessa noteerattavia eriä, jotka eivät ole mukana kirjanpidon luvuissa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1965
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi käyttöomaisuuskirjanpidon perusteet ja käsitteet, sekä poistot ja myynnit kirjanpidossa ja verotuksessa.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2533
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään esimiehille ja asiantuntijoille tärkeitä ivestointilaskelmia ja tehdään myös työkalut, joilla voi investointeja tarkastella.

Kouluttajan nimi: Toivo Koski
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3346
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilinpäätöksessä ilmoitettavat liitetiedot.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1880
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi  mitä tietoja matkalaskussa tulee olla sekä mitä verotuksessa tulee huomioida.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1337
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään muun muassa laskumerkintöjä, kulujen edelleen veloitusta ja luottotappioita.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1421
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään lyhyesti osingonjaon yhtiöoikeudellista sääntelyä. Pääpaino on listaamattoman yhtiön osingon verokohtelussa sekä matemaattisen arvon määrittämisessä. Käymme läpi myös muutamaa osingonjaon vaaran paikkaa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2477
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kirjanpitolain sekä arvonlisäverolain tositevaatimuksia, kirjausajankohtaa sekä tositteen säilytysaikaa.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1990
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään ALV:n vähennysoikeutta, vähennysoikeuden edellytyksiä sekä vähennysoikeuden rajoituksia. Henkilökuntakuluja sekä kiinteistöön liittyviä vähennyksiä käsitellään laajemmin.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2852
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opitaan taloudellisten riskien kuten liikeriskien, rahoitusriskien ja likviditeettiriskien hallintaa. Sekä käydään läpi taloudellisten tunnuslukujen heikkoudet ja vahvuudet.

Kouluttajan nimi: Toivo Koski
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2412
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään esimiehille ja asiantuntijoille tärkeät talouslaskelmien perusteet, kuten tuloslaskelman ja taseen rakenne, sekä katelaskenta. Mukana on myös käytännön laskuharjoituksia.

Kouluttajan nimi: Toivo Koski
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3974
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi taseen eriä ja niiden sisältöä.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2501
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi yleiset tilinpäätösperiaatteet ja KILAn ohjeet, jotka koskevat tilinpäätöstä.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1727
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilinpäätöstyöskentelyä käytännössä.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2348
Version näyttö: Ei mitään