Vuoden 2019 kurssi on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2019 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään uusin oikeuskäytäntö ja Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään. 

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2409

Kurssi on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2020 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään uusin oikeuskäytäntö ja Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2973

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2019 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 476

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2020 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1239

Kurssilla käsitellään kansainvälisen tavarakaupan ALV-säännöksiä. Käymme läpi sekä EU-tavarakaupan että vienti- ja tuontikaupan tilanteet. ALV:a käsitellään sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Pääpaino kurssissa on elinkeinonharjoittajien välisen kaupan tilanteet.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1728

Kurssilla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja alkaa täyttää velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2209

Kurssilla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja alkaa täyttää vuoden 2020 velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2981

Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2741

Kurssilla käsitellään mm. poistojen, korkojen, avustusten ja palkkoihin liittyvien erien jaksotuksia sekä miten kirjatut ja kirjaamattomat tuotot ja kulut tulee suoriteperusteisesti huomioida tuloksessa.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1607

Kurssilla tutustutaan kehittämismenojen aktivointiin, edellytyksiin ja millaisia dokumentteja niistä pitää laatia. Voit ladata itsellesi Kehittämismenojen dokumentointi -excelin kurssin materiaaleista.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3309

Kurssilla käydään läpi mitä lakeja ja asetuksia sekä ohjeita tulee noudattaa sekä mikä on ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2272

Kurssilla käsitellään kirjanpidon ja tuloverotuksen välisiä ristiriitoja. Mitkä kirjanpidon tuloista ovat verovapaita ja mitkä menoista on vähennyskelvottomia. Olemassa on myös verotuksessa noteerattavia eriä, jotka eivät ole mukana kirjanpidon luvuissa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1965

Kurssilla käydään läpi käyttöomaisuuskirjanpidon perusteet ja käsitteet, sekä poistot ja myynnit kirjanpidossa ja verotuksessa.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3274

Kurssilla käsitellään esimiehille ja asiantuntijoille tärkeitä ivestointilaskelmia ja tehdään myös työkalut, joilla voi investointeja tarkastella.

Kouluttajan nimi: Toivo Koski
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3691

Kurssilla käydään läpi tilinpäätöksessä ilmoitettavat liitetiedot.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2571

Kurssilla käydään läpi  mitä tietoja matkalaskussa tulee olla sekä mitä verotuksessa tulee huomioida.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1337

Kurssilla käsitellään muun muassa laskumerkintöjä, kulujen edelleen veloitusta ja luottotappioita.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1421

Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3874

Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3267

Kurssilla käsitellään lyhyesti osingonjaon yhtiöoikeudellista sääntelyä. Pääpaino on listaamattoman yhtiön osingon verokohtelussa sekä matemaattisen arvon määrittämisessä. Käymme läpi myös muutamaa osingonjaon vaaran paikkaa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2477