Tällä kurssilla pääset tutustumaan miten analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksissä ja millaisia eri analytiikan muotoja on olemassa. Opit mm. analytiikan elinkaaresta sekä siitä mihin analytiikkaan käytetään.


Kouluttajan nimi: Antti Heino, Jussi Varjus
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3865
Julkaisupäivä: 28. kesäkuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2381
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3816
Julkaisupäivä: 26. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2021 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2022
Julkaisupäivä: 19. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssissa käydään läpi erilaisia verovelvollisuuden lajeja (yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen), ulkomaisen työntekijän ennakonpidätykseen liittyviä asioita sekä työnantajamenettelyitä.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2514
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2021 kurssilla käydään läpi tulorekisterin yleisiä periaatteita ja ilmoittamismenettelyjä, tietojen korjaamista ja mahdollisia sanktioita tietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä. Lisäksi katsotaan, mitä nykyisiä tietovirtoja tulorekisteri korvaa.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2486
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2021 kurssilla käydään läpi, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3782
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja alkaa täyttää vuoden 2021 velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3029
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2021 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään uusin oikeuskäytäntö ja Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2762
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi palkkojen kirjauksen perusteet.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1120
Julkaisupäivä: 14. syyskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kansainvälisen tavarakaupan ALV-säännöksiä. Käymme läpi sekä EU-tavarakaupan että vienti- ja tuontikaupan tilanteet. ALV:a käsitellään sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Pääpaino kurssissa on elinkeinonharjoittajien välisen kaupan tilanteet.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1728
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. poistojen, korkojen, avustusten ja palkkoihin liittyvien erien jaksotuksia sekä miten kirjatut ja kirjaamattomat tuotot ja kulut tulee suoriteperusteisesti huomioida tuloksessa.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1607
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan kehittämismenojen aktivointiin, edellytyksiin ja millaisia dokumentteja niistä pitää laatia. Voit ladata itsellesi Kehittämismenojen dokumentointi -excelin kurssin materiaaleista.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2855
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mitä lakeja ja asetuksia sekä ohjeita tulee noudattaa sekä mikä on ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2086
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kirjanpidon ja tuloverotuksen välisiä ristiriitoja. Mitkä kirjanpidon tuloista ovat verovapaita ja mitkä menoista on vähennyskelvottomia. Olemassa on myös verotuksessa noteerattavia eriä, jotka eivät ole mukana kirjanpidon luvuissa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1965
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi käyttöomaisuuskirjanpidon perusteet ja käsitteet, sekä poistot ja myynnit kirjanpidossa ja verotuksessa.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2533
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään esimiehille ja asiantuntijoille tärkeitä ivestointilaskelmia ja tehdään myös työkalut, joilla voi investointeja tarkastella.

Kouluttajan nimi: Toivo Koski
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3346
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilinpäätöksessä ilmoitettavat liitetiedot.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1880
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi  mitä tietoja matkalaskussa tulee olla sekä mitä verotuksessa tulee huomioida.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1337
Version näyttö: Ei mitään