Tässä koulutuksessa syvennytään tyypillisimpiin haasteisiin, joita talousinformaation tulkinnassa ja analysoinnissa on. Tehokkuuden tunnuslukuihin tutustuminen ja käytännön case-esimerkkejä. Vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää huomiota eri raporteilla.

Kouluttajan nimi: Timo Toivanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4636
Julkaisupäivä: 9. kesäkuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa opit mitä tuloslaskelmasta ja taseesta tulee ymmärtää, jotta voi ohjata liiketoimintaa mahdollisimman laadukkaasti. Koulutuksessa käydään läpi tilinpäätöksen rakenne, tarkastellaan tuloslaskelmaa sekä ulkoisen laskentatoimen, että sisäisen laskentatoimen näkökulmasta ja lisäksi käsitellään tasetta. Lisäksi puhutaan toimialoista ja niiden erilaisuudesta talousinformaation näkökulmasta.

Kouluttajan nimi: Timo Toivanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4072
Julkaisupäivä: 9. kesäkuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Tässä koulutuksessa opit talouden tunnuslukuja ja niiden tulkintaa. Talousinformaation tulkinnan taustoja, mitkä tekijät vaikuttavat tulkintaan ja analysointiin sekä analysointimenetelmiä. Koulutuksessa opit kannattavuuden, maksuvalmiuden sekä vakavaraisuuden tunnusluvut.

Kouluttajan nimi: Timo Toivanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3387
Julkaisupäivä: 9. kesäkuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Tässä koulutuksessa käsitellään yhtä arvonlisäverotuksen kestoaiheista: liittymisperiaatetta ja edelleenlaskutuksen arvonlisäverotusta. Tällä videolla opit:

  • Mitä jakamisperiaate ja liittymisperiaate tarkoittavat
  • miten kuluja edelleenveloitetaan,
  • mitä ovat aina verottomat läpikulkuerät.

Kouluttajan nimi: Tiina Ruohola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1803
Julkaisupäivä: 3. kesäkuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Tässä koulutuksessa opit

  • mitkä ovat verottoman terveydenhuoltopalvelun myynnin edellytykset
  • miten terveydenhuollon luvat vaikuttavat myynnin verollisuuteen
  • mitä verottomuus tarkoittaa vähennysoikeuksien kannalta.

Tässä koulutuksessa keskitytään terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen ALV-kysymyksiin ja rajanvetoihin verottomien ja verollisten palvelujen välillä.


Kouluttajan nimi: Tiina Ruohola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2358
Julkaisupäivä: 13. toukokuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käydään läpi ulkomaalaisen työntekijän verotus Suomessa 2022. Verovelvollisuus, henkilötunnuksen hakeminen, veronumero, ennakkoperinnän eri vaihtoehdot, erityisasiantuntijoita koskevaa lainsäädäntöä sekä sairausvakuuttamisvelvollisuus.


Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2485
Julkaisupäivä: 1. helmikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videollaydään läpi tulorekisterin ilmoittamismenettely. Kattava koulutus siitä mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3245
Julkaisupäivä: 27. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja täyttää vuoden 2022 velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2740
Julkaisupäivä: 17. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käydään käydään läpi palkkatietoilmoituksen muutokset vuodelle 2022 sekä uudet palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt sekä työnantajan erillisilmoituksen muutokset. Lisäksi käydään läpi osittain verovapaat luontoisedut sekä rahapalkan alennukset, miten sähköisen asiointipalvelun ilmoittaminen uudistuu, muut muutokset sekä myöhästymismaksun määräytyminen.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2650
Julkaisupäivä: 11. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Video on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2022 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista mm. muutoksia autoedun laskentaan vuodelle 2022. Lisäksi videolla käsitellään Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään.


Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2166
Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käsitellään työmatkoihin liittyviä käsitteitä ja näiden merkitystä verotuksessa – milloin jokin suoritus voi olla verovapaa matkakustannusten korvaus, milloin taas kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Lisäksi käsitellään työntekemispaikan merkitystä verotuksessa ja käydään läpi erilaisia esimerkkitilanteita.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2721
Julkaisupäivä: 5. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja ne kannattaa kuunnella järjestyksessä. Maailma muuttuu monelta osin taloushallinnon prosessien osalta, kun koneoppiminen sekä tekoälyn soveltaminen etenevät. Kurssit muodostavat kattavan katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

Kouluttajan nimi: Janne Fredman
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3436
Julkaisupäivä: 16. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja ne kannattaa kuunnella järjestyksessä. Maailma muuttuu monelta osin taloushallinnon prosessien osalta, kun koneoppiminen sekä tekoälyn soveltaminen etenevät. Kurssit muodostavat kattavan katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

Kouluttajan nimi: Janne Fredman
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2920
Julkaisupäivä: 13. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käydään läpi laadukkaan talouden suunnitteluprosessi. Lähdetään liikkelle tarpeen määrittelystä eli miksi budjetoidaan, kohdistaminen eli mitä budjetoidaan sekä operatiivinen toiminta eli miten budjetoidaan. Lisäksi seuranta eli miten budjetointia seurataan, tulkinta eli mitä informaatiota budjetoinnista saadaan sekä miten tähän informaatioon reagoidaan.
Kouluttajan nimi: Timo Toivanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3447
Julkaisupäivä: 10. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tällä kurssilla pääset tutustumaan miten analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksissä ja millaisia eri analytiikan muotoja on olemassa. Opit mm. analytiikan elinkaaresta sekä siitä mihin analytiikkaan käytetään.


Kouluttajan nimi: Antti Heino, Jussi Varjus
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3865
Julkaisupäivä: 28. kesäkuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2381
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3816
Julkaisupäivä: 26. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2021 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2022
Julkaisupäivä: 19. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi palkkojen kirjauksen perusteet.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1120
Julkaisupäivä: 14. syyskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään