Videolla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja täyttää vuoden 2022 velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2740
Julkaisupäivä: 17. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käydään käydään läpi palkkatietoilmoituksen muutokset vuodelle 2022 sekä uudet palkkatietoilmoituksen käsittelysäännöt sekä työnantajan erillisilmoituksen muutokset. Lisäksi käydään läpi osittain verovapaat luontoisedut sekä rahapalkan alennukset, miten sähköisen asiointipalvelun ilmoittaminen uudistuu, muut muutokset sekä myöhästymismaksun määräytyminen.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2650
Julkaisupäivä: 11. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Video on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2022 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista mm. muutoksia autoedun laskentaan vuodelle 2022. Lisäksi videolla käsitellään Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään.


Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2166
Julkaisupäivä: 10. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käsitellään työmatkoihin liittyviä käsitteitä ja näiden merkitystä verotuksessa – milloin jokin suoritus voi olla verovapaa matkakustannusten korvaus, milloin taas kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Lisäksi käsitellään työntekemispaikan merkitystä verotuksessa ja käydään läpi erilaisia esimerkkitilanteita.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2721
Julkaisupäivä: 5. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja ne kannattaa kuunnella järjestyksessä. Maailma muuttuu monelta osin taloushallinnon prosessien osalta, kun koneoppiminen sekä tekoälyn soveltaminen etenevät. Kurssit muodostavat kattavan katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

Kouluttajan nimi: Janne Fredman
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3436
Julkaisupäivä: 16. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tekoälyn soveltaminen taloushallinnossa -kurssi sisältää osat 1 ja 2 ja ne kannattaa kuunnella järjestyksessä. Maailma muuttuu monelta osin taloushallinnon prosessien osalta, kun koneoppiminen sekä tekoälyn soveltaminen etenevät. Kurssit muodostavat kattavan katsauksen tämänhetkiseen tilanteeseen. 

Kouluttajan nimi: Janne Fredman
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2920
Julkaisupäivä: 13. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käydään läpi laadukkaan talouden suunnitteluprosessi. Lähdetään liikkelle tarpeen määrittelystä eli miksi budjetoidaan, kohdistaminen eli mitä budjetoidaan sekä operatiivinen toiminta eli miten budjetoidaan. Lisäksi seuranta eli miten budjetointia seurataan, tulkinta eli mitä informaatiota budjetoinnista saadaan sekä miten tähän informaatioon reagoidaan.
Kouluttajan nimi: Timo Toivanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3447
Julkaisupäivä: 10. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tällä kurssilla pääset tutustumaan miten analytiikkaa voidaan hyödyntää yrityksissä ja millaisia eri analytiikan muotoja on olemassa. Opit mm. analytiikan elinkaaresta sekä siitä mihin analytiikkaan käytetään.


Kouluttajan nimi: Antti Heino, Jussi Varjus
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3865
Julkaisupäivä: 28. kesäkuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2381
Julkaisupäivä: 28. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3816
Julkaisupäivä: 26. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2021 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2022
Julkaisupäivä: 19. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssissa käydään läpi erilaisia verovelvollisuuden lajeja (yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen), ulkomaisen työntekijän ennakonpidätykseen liittyviä asioita sekä työnantajamenettelyitä.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2514
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2021 kurssilla käydään läpi, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3782
Julkaisupäivä: 18. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi palkkojen kirjauksen perusteet.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1120
Julkaisupäivä: 14. syyskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kansainvälisen tavarakaupan ALV-säännöksiä. Käymme läpi sekä EU-tavarakaupan että vienti- ja tuontikaupan tilanteet. ALV:a käsitellään sekä myyjän että ostajan näkökulmasta. Pääpaino kurssissa on elinkeinonharjoittajien välisen kaupan tilanteet.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1728
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. poistojen, korkojen, avustusten ja palkkoihin liittyvien erien jaksotuksia sekä miten kirjatut ja kirjaamattomat tuotot ja kulut tulee suoriteperusteisesti huomioida tuloksessa.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1607
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan kehittämismenojen aktivointiin, edellytyksiin ja millaisia dokumentteja niistä pitää laatia. Voit ladata itsellesi Kehittämismenojen dokumentointi -excelin kurssin materiaaleista.

Kouluttajan nimi: Juuli Ahosola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2855
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mitä lakeja ja asetuksia sekä ohjeita tulee noudattaa sekä mikä on ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi.

Kouluttajan nimi: Teija Kerbs
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2086
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään kirjanpidon ja tuloverotuksen välisiä ristiriitoja. Mitkä kirjanpidon tuloista ovat verovapaita ja mitkä menoista on vähennyskelvottomia. Olemassa on myös verotuksessa noteerattavia eriä, jotka eivät ole mukana kirjanpidon luvuissa.

Kouluttajan nimi: Jukka Koivumäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1965
Version näyttö: Ei mitään