Kun on tutkittu ostamista ja myymistä, on huomattu, että ostaminen ovat paljon kirjavampaa ja ostajat ovat erilaisempia kuin myyjät keskenään. Ostajat haluavat löytää yksilöllisen ratkaisun. Mitä ovat rationaaliset valintakriteerit sekä emotionaaliset valintakriteerit?


Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1886
Julkaisupäivä: 15. joulukuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Myyntikammo on todellinen ilmiö ja voi iskeä kenelle tahansa, myös myyjälle. Miten asiaa voidaan ehkäistä ja korjata?


Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1604
Julkaisupäivä: 26. marraskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Lahjakkuus ja taito on tärkeämpää kuin kokemus! Mistä löytyy hyvä myyjä? Millainen sopimus tehdään? Paljonko maksetaan palkkaa? Myyntityön motivaatiotekijät? Mitkä ovat yleisimpiä myyjien rekrytointivirheitä? 12 nyrkkisääntöä myyjien rekrytointiprosessiin.


Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1207
Julkaisupäivä: 19. marraskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Yrityksissä kertyy dataa, mutta miten sitä hyödynnetään? Osataanko data muuttaa liiketoiminnaksi eli millaisia malleja on datan kaupallistamiseksi?

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1649
Julkaisupäivä: 9. marraskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Tutustu palvelumuotoiluun – mitä, miksi ja miten? 

Kurssilla tutustut palvelumuotoiluun ja saat perusymmärryksen siitä, mistä palvelumuotoilussa on kyse ja millaisia mahdollisuuksia sen hyödyntämisessä on. Kurssin tavoitteena onkin saada sinut oivaltamaan palvelumuotoilun perusidea sekä innostaa oppimaan aiheesta lisää.


Kouluttajan nimi: Qaswua
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3062
Julkaisupäivä: 3. marraskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Myyjän tehokas ajankäyttö. Mitä minun pitäisi tällä viikolla tehdä? Konkreettinen malli myyjän ajankäytön optimointiin. Kuinka paljon käytän aikaa lisämyyntiin, nykyisten kassavirtojen ylläpitoon, katetta parantavaan myyntiin, kassavirtojen nopeuttamiseen tai riskien ja vaihtelun tasoittamiseen? Vai olisiko solu -malli sopiva?


Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 916
Julkaisupäivä: 13. lokakuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

B2B myyntitaidot PK-sektoriin kurssilla käydään läpi teemoja: Mikä on yrittäjälle tärkeää? Mitä teen ennen kontaktia? Sovinko tapaamisen vai myynkö suoraan? Liiketoiminnan kartoitus ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Asiakkaan tarve ja tarjous. Miten esittelen tarjouksen ja klousaan? Miten varmistan asiakastyytyväisyyden? Kai Rustholkarhun käytännönläheinen myyntivalmennus kokonaisuus sisältää viisi kurssia: Kurssi 1. Uusien myyjien myyntitaidot, kurssi 2. Myyntitaidot retail- kanavaan, kurssi 3. Miten myyn puhelimessa, kurssi 4. Miten myyt verkko- tapaamisessa ja kurssi 5. B2B myyntitaidot PK-sektoriin.


Kouluttajan nimi: Kai Rustholkarhu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1178
Julkaisupäivä: 5. lokakuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan adaptiiviseen myyntiin. Adaptiivinen eli käyttäytymistään asiakkaan mukaisesti sopeuttava myyjä löytää parhaimmat tavat onnistua asiakkaiden kanssa eri ympäristöissä. Minkälainen on siis hyvä myyjä ja mitä myyjän tulisi oppia? Sosiaaliset taidot, sosiaalisuus, tilannetaju. Lisäksi pohditaan eri myyntityylejä: ohjaava myynti, asiantuntijamyynti, kaverimyynti sekä konsultoiva myynti. Omaa myyntipersoonaa: piinkova kaupantekijä, oman alansa guru, laaturakentaja vai salamannopea. Minkälainen on ostajan persoona: tehtäväkeskeinen ostaja, vuorovaikutuskeskeinen ostaja vai itsekeskeinen ostaja? Minkälaiset myyjät ja ostajat matchaavat parhaiten? Miten myyntiorganisaatio sopeutuu erilaisille asiakkaille puhuessaan?


Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2029
Julkaisupäivä: 1. lokakuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Miten verkkotapaaminen eroaa puhelimessa tapahtuvasta kontaktoinnista? Verkkotapaamisen tehokeinot ja hyödynnettävät työkalut, miten valmistaudun verkkotapaamiseen ja miten ohjaan asiakkaan verkkotapaamiseen? Kai Rustholkarhun käytännönläheinen myyntivalmennus kokonaisuus sisältää viisi kurssia: Kurssi 1. Uusien myyjien myyntitaidot, kurssi 2. Myyntitaidot retail- kanavaan, kurssi 3. Miten myyn puhelimessa, kurssi 4. Miten myyt verkko- tapaamisessa ja kurssi 5. B2B myyntitaidot PK-sektoriin. 

Kouluttajan nimi: Kai Rustholkarhu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 826
Julkaisupäivä: 22. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kun myyntitilanne tapahtuu puhelimessa, mitä on hyvä huomioida? Miten hyödynnän kysymyksiä, miten reagoin ostosignaaleihin, käsittelen vastaväitteitä? Kai Rustholkarhun käytännönläheinen myyntivalmennus kokonaisuus sisältää viisi kurssia: Kurssi 1. Uusien myyjien myyntitaidot, kurssi 2. Myyntitaidot retail- kanavaan, kurssi 3. Miten myyn puhelimessa, kurssi 4. Miten myyt verkko- tapaamisessa ja kurssi 5. B2B myyntitaidot PK-sektoriin. 


Kouluttajan nimi: Kai Rustholkarhu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1034
Julkaisupäivä: 3. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Palkitseminen on tärkeä osa myyntiorganisaation menestystä. Miten myyjää kannattaa palkita myynnin optimoimisen kannalta rakentaa? 

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1426
Julkaisupäivä: 31. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kun myyntitilanne tapahtuu kasvotusten vähittäismyymälässä, mitä on hyvä huomioida? Miten hyödynnän kehonkieltä, miten lähestyn asiakasta tai sitoutan hänet keskusteluun? 

Kai Rustholkarhun käytännönläheinen myyntivalmennus kokonaisuus sisältää viisi kurssia: Kurssi 1. Uusien myyjien myyntitaidot, kurssi 2. Myyntitaidot retail- kanavaan, kurssi 3. Miten myyn puhelimessa, kurssi 4. Miten myyt verkko- tapaamisessa ja kurssi 5. B2B myyntitaidot PK-sektoriin. 
Kouluttajan nimi: Kai Rustholkarhu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1036
Julkaisupäivä: 27. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Minkälaisia taitoja uusi myyjä tarvitsee? Käytännönläheisellä kurssilla kuulet mm. miksi myyntitaito on nykyaikana tärkeä taito, miten myyntityö vaikuttaa asiakaskokemukseen sekä käydään läpi asiakaskohtaamisen malli pääpiirteittäin ja miten aloitetaan keskustelu. Lisäksi erilaiset kysymystyypit myynnissä, mikä on yhteenvedon merkitys ja miten suosittelen rohkeasti ja käsittelen vastaväitteet? 

Kai Rustholkarhun käytännönläheinen myyntivalmennus kokonaisuus sisältää viisi kurssia: Kurssi 1. Uusien myyjien myyntitaidot, kurssi 2. Myyntitaidot retail- kanavaan, kurssi 3. Miten myyn puhelimessa, kurssi 4. Miten myyt verkko- tapaamisessa ja kurssi 5. B2B myyntitaidot PK-sektoriin. Kouluttajan nimi: Kai Rustholkarhu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 759
Julkaisupäivä: 19. elokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Yrityksen avainasiakkuudet tuovat merkittävän osan sen liikevaihdosta. Kasvattaakseen liikevaihtoaan merkittävästi yrityksen on kyettävä hoitamaan ja kehittämään avainasiakkuuksiaan.

Kurssilla saat ohjeita avainasiakkuuksien systemaattiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Systemaattisuuden lisääminen avainasiakkuuksien johtamisessa parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1994
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi valaisee suomalaisten organisaatioiden henkistä haastetta innostua myynnistä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2645
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi tiivistää erinomaisen henkilökohtaisen myyntisuorituksen ja sen johtamisen perusasiat nykytutkimustiedon valossa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3090
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opitaan osallistamaan asiakkaita ja vuorovaikutustaktiikoita. Tavoitteena on suunnata myyntityö asiakaslähtöiseksi.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4795
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla poraudutaan myyntityyleihin, myyntikammon kukistamiseen ja henkilöbrändin rakentamiseen.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1989
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käy läpi liiketoimintamallin keskeiset päätökset ja tuote-, palvelu- ja projektiliiketoiminnan erot myynnin näkökulmasta.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2461
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käsittelee innovatiivista myyntiä liiketoimintamallien muutostilanteessa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1469
Version näyttö: Ei mitään