Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1994

Kurssi valaisee suomalaisten organisaatioiden henkistä haastetta innostua myynnistä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2645

Kurssi tiivistää erinomaisen henkilökohtaisen myyntisuorituksen ja sen johtamisen perusasiat nykytutkimustiedon valossa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3887

Kurssilla opitaan osallistamaan asiakkaita ja vuorovaikutustaktiikoita. Tavoitteena on suunnata myyntityö asiakaslähtöiseksi.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5919

Kurssilla poraudutaan myyntityyleihin, myyntikammon kukistamiseen ja henkilöbrändin rakentamiseen.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2294

Kurssi käy läpi liiketoimintamallin keskeiset päätökset ja tuote-, palvelu- ja projektiliiketoiminnan erot myynnin näkökulmasta.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2556

Kurssi käsittelee innovatiivista myyntiä liiketoimintamallien muutostilanteessa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1717

Kurssi opettaa miten asiakas saadaan kiinnittämään huomiota hyötyihin, eikä vain hintaan.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4051

Kurssi pyrkii antamaan konkreettisia keinoja ratkaisumyyntiin ja pari varoituksen sanaakin.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2542

Kurssi tiivistää ihmismyyjän verkossa tapahtuvan henkilökohtaisen myynnin vielä kovin ohuet tutkimustulokset ja menetelmät.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1606

Kurssi osoittaa, että moderni henkilökohtainen monikanavamyynti tarkoittaa usein perinteisten välineiden innovatiivista käyttöä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3258

This course will teach you recent analysis on how to grow companies and scale up marketing and sales operations.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6054
Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1844