Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1994
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi valaisee suomalaisten organisaatioiden henkistä haastetta innostua myynnistä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2645
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi tiivistää erinomaisen henkilökohtaisen myyntisuorituksen ja sen johtamisen perusasiat nykytutkimustiedon valossa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3090
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opitaan osallistamaan asiakkaita ja vuorovaikutustaktiikoita. Tavoitteena on suunnata myyntityö asiakaslähtöiseksi.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4795
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla poraudutaan myyntityyleihin, myyntikammon kukistamiseen ja henkilöbrändin rakentamiseen.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1989
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käy läpi liiketoimintamallin keskeiset päätökset ja tuote-, palvelu- ja projektiliiketoiminnan erot myynnin näkökulmasta.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2461
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käsittelee innovatiivista myyntiä liiketoimintamallien muutostilanteessa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1469
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi opettaa miten asiakas saadaan kiinnittämään huomiota hyötyihin, eikä vain hintaan.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3260
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi pyrkii antamaan konkreettisia keinoja ratkaisumyyntiin ja pari varoituksen sanaakin.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1972
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi tiivistää ihmismyyjän verkossa tapahtuvan henkilökohtaisen myynnin vielä kovin ohuet tutkimustulokset ja menetelmät.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1182
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi osoittaa, että moderni henkilökohtainen monikanavamyynti tarkoittaa usein perinteisten välineiden innovatiivista käyttöä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2628
Version näyttö: Ei mitään

This course will teach you recent analysis on how to grow companies and scale up marketing and sales operations.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6054
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Key Account Management-toimintaan. Miten yhdistää asiakkuuden arvo ja arvo asiakkaalle? Asiakkuuden sidokset ja niiden lujittaminen sekä asiakaskannattavuus koko asiakaskannassa sekä erilaisten asiakkuuksien hoitokäytännöt. Minkälainen on avainasiakkuuksien määrittäminen prosessina? Miten avainasiakkuudet valitaan?

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1844
Version näyttö: Ei mitään