Yrityksen avainasiakkuudet tuovat merkittävän osan sen liikevaihdosta. Kasvattaakseen liikevaihtoaan merkittävästi yrityksen on kyettävä hoitamaan ja kehittämään avainasiakkuuksiaan.

Kurssilla saat ohjeita avainasiakkuuksien systemaattiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Systemaattisuuden lisääminen avainasiakkuuksien johtamisessa parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta, kasvua ja kannattavuutta.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1994
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi valaisee suomalaisten organisaatioiden henkistä haastetta innostua myynnistä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2645
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi tiivistää erinomaisen henkilökohtaisen myyntisuorituksen ja sen johtamisen perusasiat nykytutkimustiedon valossa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3090
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opitaan osallistamaan asiakkaita ja vuorovaikutustaktiikoita. Tavoitteena on suunnata myyntityö asiakaslähtöiseksi.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4795
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla poraudutaan myyntityyleihin, myyntikammon kukistamiseen ja henkilöbrändin rakentamiseen.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1989
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käy läpi liiketoimintamallin keskeiset päätökset ja tuote-, palvelu- ja projektiliiketoiminnan erot myynnin näkökulmasta.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2461
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi käsittelee innovatiivista myyntiä liiketoimintamallien muutostilanteessa.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1469
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi opettaa miten asiakas saadaan kiinnittämään huomiota hyötyihin, eikä vain hintaan.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3260
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi pyrkii antamaan konkreettisia keinoja ratkaisumyyntiin ja pari varoituksen sanaakin.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1972
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi tiivistää ihmismyyjän verkossa tapahtuvan henkilökohtaisen myynnin vielä kovin ohuet tutkimustulokset ja menetelmät.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1182
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi osoittaa, että moderni henkilökohtainen monikanavamyynti tarkoittaa usein perinteisten välineiden innovatiivista käyttöä.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2628
Version näyttö: Ei mitään

This course will teach you recent analysis on how to grow companies and scale up marketing and sales operations.

Kouluttajan nimi: Petri Parvinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6054
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Key Account Management-toimintaan. Miten yhdistää asiakkuuden arvo ja arvo asiakkaalle? Asiakkuuden sidokset ja niiden lujittaminen sekä asiakaskannattavuus koko asiakaskannassa sekä erilaisten asiakkuuksien hoitokäytännöt. Minkälainen on avainasiakkuuksien määrittäminen prosessina? Miten avainasiakkuudet valitaan?

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1844
Version näyttö: Ei mitään