Kurssilla tutkitaan Teamsin parhtaita käytäntöjä. Kuten miten hyödynnän Toiminta-syötettä (Activity feed) arjessa ja Teamsin ilmoitusasetukset (Notifications).

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 861
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi Teamsin toiminnot, pelisäännöt ja parhaat käytännöt kokouskäytössä. Kuten mitä tarkoitetaan Chatilla ja mitä sillä voikaan tehdä? Miten Chat saadaan käyttöön käytännössä, mitä siitä pitäisi sopia? Kokouskäytännöt ja tekniikka,  chattailun perustoiminnot ja ryhmäkeskustelut (useamman henkilön väliset chatit). Lisäksi chat mobiilisti ja chattien lisätoiminnot. Mukana myös kokouksen luojan muistilista: Kokouskutsun luominen Outlook-sovelluksesta, kokouskutsun luominen Teams-sovelluksesta, kokouskutsun luomisen vaihtoehdot selaimessa, kokouskutsun luominen mobiilisti ja kokousasetukset. Kokouksen liittyjän muistilista: Audiolaitteet, kokoukseen liittyminen Outlookista, kokoukseen liittyminen Teams-sovelluksesta, kokoukseen liittyminen selaimella, kokoukseen liittyminen kännykällä sekä audiolaitteiden määrittäminen. Käydään läpi myös toiminnot kokouksen aikana: Miten kokous lähtee käyntiin ja miten osallistujia hallitaan? Videokuvan käyttäminen kokouksessa, pikaviestintä kokouksen aikana, sisällön- ja ruudun jakaminen. Lisäksi kokouksen nauhoittaminen ja nauhoituksen jakaminen.

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 9449
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään Teamsin käyttöön mobiilissa. Kurssilla käydään läpi Teamsin asentaminen mobiililaitteeseen sekä Teamsin käyttö mobiilissa. Perustoiminnot: Työskentely tiimeissä (luominen, tiimilistauksen hallinta, tiimeissä liikkuminen), toimintasyöte, tiimien keskustelut, tiimien tiedostot sekä muut välilehdet (esim. OneNote ja Planner), pikaviestit eli Chat, Teams puhelut ja haku. Lisäksi Teamsin asetukset mobiilissa, tavoitettavuustieto ja status, ilmoitukset ja hiljainen aika sekä asetukset yleisesti. 

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4665
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tietoturvalliseen työskentelyyn. Mitä on kalastelu, turvallinen kirjautuminen sekä hyvät salasanakäytännöt ja langattomat verkot.

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2951
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi Twitterin perusteet ja twiittaaminen pähkinänkuoressa. Lisäksi millainen on hyvä twiitti.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2792
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi Twitterin peruskäyttöä kuten kanavien seuraamista, keitä seurata, sijainnin lisääminen, hashtagien käyttö ja maininnat. Lisäksi kuvan twiittaus, video Twitterissä, gif-animaatioiden käyttö, emojit, kyselyiden teko sekä sijainnin lisääminen twiitteihin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2802
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Twitter-kanavien analysointiin sekä opetellaan miten lisään näkyvyyttä ja vuorovaikutusta twiiteillä.Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1973
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Twitterin tilastoihin ja mainoksiin. Kuten kuinka Twitterin tilastodataa voi analysoida, entä mainoksia.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2708
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Twitterin lisätyökalujen käyttöön. Keksi enemmän hashtageja Hashtagifylla. Arvioi hashtagit Ritetagilla. Muuta RSS-syöte twiiteiksi. Analysoi Twitter-kanavia. Twiitit tapahtumista. Selvitä optimaalinen aika twiittaamiselle ja tehokäytä Twitteriä Tweetdeckillä.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1114
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opetellaan tekemään videoita somekäyttöön. Käydään läpi videon tekoon tarvittavat välineet sekä sovellukset työpöydän kuvan tallentamiseen. Ilmaiset ja maksulliset videoeditointisovellukset ja resurssit videotuotantoon ja videon tekniset ominaisuudet. Perehdytään myös videotuotantoon Windows 10:llä kuten tuotannon aloittaminen, videon leikkaaminen, kuvan rajaaminen ja tekstin lisääminen sekä liikkeen lisääminen kuviin, teksti-, liike- ja suodatustehosteiden yhdistely, 3D-tehosteiden käyttö, projektin kuvasuhteen valinta, selostuksen tai musiikin lisääminen ja projektin ja videotiedoston tallentaminen. Lisäksi videon vienti Facebook-sivulle, Youtube-kanavalle, Twitter-kanavalle, LinkedIn-profiiliin tai -sivulle. 


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6987
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan edistyneempiin tekstin muokkauksen ominaisuuksiin Wordissa kuten tekstin korjaaminen kirjoitettaessa, tekstiosien tallentaminen ja käyttö rakenneosina, tekstin rivitys ja objektit sekä tekstin koristelu WordArt-tekniikoilla. Lisäksi leski- ja orporivit, tyylien luominen, tyylin päivitys, tyylien hallinta ja selaaminen, dokumentin otsikkorakenne jäsennysnäkymässä sekä otsikoiden hallinta siirtymisruudulla.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2961
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opetellaan asiakirjamallin muotoilu ja asettelu sekä kenttäkoodit ja tiedoston ominaisuudet.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1324
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Word-asiakirjojen käsittelemiseen yhdessä. Muutosten jäljityksen käyttö, lopulliseksi merkitseminen, salasanasuojauksen lisääminen, dokumentin tulostus hallitusti sekä asiakirjan piilotietojen poistaminen.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1183
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla keskitytään Wordin työkaluihin, joita tarvitaan akateemisessa kirjoittamisessa sekä asiakirjoissa. Sisällysluettelon luominen, luettelon mukautus ja päivitys, ala- ja loppuviitteet, lähteiden merkitseminen, lähteiden ja niiden tyylin muokkaus, hakemistot, kuvatekstit ja luettelot. Sekä asiakirjan jakaminen osiin, ylä- ja alatunnisteiden katkominen osilla, sivunumeroinnin määrittely sekä asiakirjan jakaminen palstoihin. 


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2759
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1380
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1667
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1055
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1803
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2766
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3022
Version näyttö: Ei mitään