Kurssilla tutustutaan Photoshopin perusteisiin. Toimintojen tekeminen Photoshopissa, kuvan terävöinti, kohinan poistaminen, linssivääristymän poisto, epäterävöinti, yksityiskohtien poisto Content Aware -työkalulla, yksittäisten kohtien pehmennys ja terävöinti, värien vaihtaminen maalauspensselillä. Valintatyökalut: valintojen perusteet, muotovalinnat, lasso, magneettilasso, taikasauva, pikavalinta, valitun alueen muokkaus, esineen kopiointi kuvasta toiseen ja valinnalla kopioidun kohteen tarkka sijoittaminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kategoriat: Kohde 2
Kurssin kesto: 3802
Version näyttö: Ei mitään

Tällä Photoshop kurssilla muun muassa tekstin lisääminen kuvaan, tekstin asettelu, tekstin tallentaminen, tasojen ymmärtäminen, tasojen lisääminen, tasolla olevan elementin siirtäminen, tason tyylit, tasojen tallentaminen. Lisäksi kuvan yksittäisen kohdan värittäminen pensselillä, kuvan rajaaminen ja suoristus kerralla, liian tumman kuvan korjaaminen ja hienosäätö, kuvan taustan poistaminen, epäterävä tausta, kuvan rajaaminen suoraan haluttuun kokoon sekä häivytetyt reunat.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2872
Version näyttö: Ei mitään

Löydät kurssilta vastaukset Power BI  Desktop sekä Power BI Online appin työkalujen käyttöön. Power BI Desktop työkalun esittely, tiedon tuonti Excel-tiedostoista, tiedon tuonti Access-tietokannasta, aikatietotaulun lisääminen, relaatiosuhteen asetukset, DAX-laskenta, rivikontekstilaskenta - Kaava ja Related funktio, sarakekontekstilaskenta - Keskiarvo ja SumX, Count ja DistinctCount funktiot, Calculate funktio - 7 viimeisen päivän myynnit, pikamittarien luominen, visualisoinnit - taulukko, visualisoinnit - pylväsdiagrammi, visualisoinnit - piirakkakaavio, visualisointien tuonti Marketplacesta. Lisäksi Power BI Online appin esittely, tiedon tuonti, uuden raportin luominen ja raportin muokkaaminen, koontinäytön luominen sekä visuaalisen sisällön jakaminen ja upottaminen SharePointiin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4874
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi selkeän ja ymmärrettävän PowerPoint esityksen suunnittelu. 

Käydään läpi oman näkyvyyden varmistaminen, ymmärrettävyys, selkeän ja ymmärrettävän esityksen rakentaminen sekä looginen esitys.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2440
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi diojen muokkausta, perustyylit ja esitysmallit. Sisällön tuominen toisesta esityksestä, Word-asiakirjan sisältö esitykseen, diojen tallentaminen kuvasarjaksi, perustyylin muokkaus, teemat, tekstin tyylikeinot, muotojen koristelu, perustyylin taustagrafiikka, kuvat perustyylissä, oman esitysmallin tallentaminen, esityksen luominen omasta mallista sekä oman mallin käyttö aiemmin luodussa esityksessä.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3666
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi PowerPointin visuaalisen esityksen toiminnot ja kaavioiden edistynyt käyttö. Kuten objektien ryhmittely ja järjestely, objektien tarkka sijainti, objektien tarkka koko, läpinäkyvyys kuvissa ja objekteissa, kolmiulotteinen objekti, varjostus, täytön tehosteet, objektin tyylin kopioiminen, kuvan rajaaminen haluttuun kuvasuhteeseen, kuvan kiertäminen, kääntäminen ja peilaaminen ja muokatun kuvan tallentaminen. Lisäksi kaavioiden esistynyt käyttö, kuten kaaviolajin muuttaminen, arvosarjan muuttaminen ja mukautus ja kaavion tuonti Excelistä.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2826
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi PowerPoint-esityksen ääni, video sekä animaatiot. Kuten tehosteäänen lisääminen ja laukaisu, videon lisääminen ja laukaisu, videon leikkaaminen, video suoraan verkosta, videon ja äänen pakkaus ja videon yhteensopivuus. Lisäksi esityksen animointi kuten animaatiotehosteiden lisääminen, animaatioiden esitysjärjestys ja mukautettu SmartArt-animaatio.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2644
Version näyttö: Ei mitään

Tällä kurssilla käydään läpi linkkien käyttö, ajoitettu siirtymä diasta toiseen sekä mukautettujen PowerPoint-esitysten luominen.
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1266
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan PowerPoint-ohjelmaan sekä PowerPoint-esityksen tekemisen perusteisiin. Kuten mihin muotoon tallennan sekä esitys, dia ja muut PowerPoint-termit. Lisäksi eistyksen tekemisen perusteet kuten diojen lisääminen esitykseen, dian asettelun vaihtaminen jälkikäteen, dian poistaminen, diojen lajittelu, dian kopioiminen esityksestä toiseen, dian kopioiminen ulkoasun säilyttäen, dian taustan muokkaaminen, esityksen sisällön tarkastelu eri näkymissä sekä sisällön lisääminen diaan.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2147
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi PowerPoint-esityksen tekstin työstämistä. Kuten millaista tekstiä kirjoitat dioihin, tekstin kirjoittaminen eri näkymiä käyttäen, tekstin kopiointi ja siirtäminen, tavallinen, luetteloitu tai numeroitu teksti sekä tekstin sisentäminen ja eritasoiset luettelot. Lisäksi tekstin ulkoasun parantaminen kuten tekstin korostaminen ja muotoilu, tekstin tasaaminen, tyylikkäät tekstitehosteet sekä tekstin nopea korostaminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1832
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla opetellaan taulukoiden käyttö PowerPoint-esityksessä. Kuten taulukon lisääminen esitykseen, taulukon täyttäminen tekstilä, rivien ja sarakkeiden lisäys ja poisto sekä rivien ja sarakkeiden leveys ja korkeus ja taulukon värittäminen ja tyylit.
Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 867
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten luodaan visuaalinen PowerPoint-esitys kaaviolla ja SmartArt-tekniikoilla. Pylväs-, palkki-, viiva- tai ympyräkaaviot, kaavion otsikot, arvopisteiden otsikot kaavioon, kaavion värittäminen, kaavion tyylien käyttö sekä kaavion pohjatietojen muokkaaminen jälkikäteen. Lisäksi miten luon SmartArt-kaavion? Prosessit, luettelot ja kehäkaaviot, organisaatiokaavion rakentaminen, SmartArt-kaavion värit ja tyylit sekä tekstin muttaaminen SmartArt-muotoon.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2914
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten rakennetaan visuaalinen PowerPoint-esitys kuvilla ja objekteilla. Kuten kuvan lisääminen omalta tietokoneelta, kuvan lisääminen suoraan verkosta, muotojen käyttö ja valinta, objektien kopiointi ja siirtäminen, objektien koko ja sijainti, objektien tasaaminen sekä nuolien ja viivojen käyttö. Lisäksi kuvien ja objektien parantelu kuten kuvien tyylit, kuvan korjailu ja tehosteet, kuvien rajaus, kuvan taustan poistaminen, muotojen värittäminen, tekstin lisääminen muodon sisään, muotojen yhdistäminen sekä päällekkäiset muodot.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3392
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi PowerPoint-esityksen valmistelu, koko esityksen muokkaaminen perustyylillä sekä esityksen pitäminen. Kuten diojen siirtymätehosteet, tekstin animaatio sekä SmartArt- ja Excel-kaavioiden animaatio. Lisäksi esiintyjän muistiinpanot, esityksen muodon ja tarkoituksen valitseminen. Diojen piilottaminen, esityksen kieliasun oikoluku, esityksen diojen suunta ja koko sekä diojen tulostaminen. Esityksen muokkaaminen perustyylillä kuten grafiikan lisääminen perustyyliin, sivunumerointi, alatunniste ja päiväys dioihin. Esityksen pitäminen, esityksen aloittaminen alusta tai keskeltä, esityksessä liikkuminen diasta toiseen, siirtyminen muuhun kuin seuraavaan diaan, esityksen korostaminen, esityksen päättäminen sekä esityksen pitäminen esittäjänäkymässä.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3533
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Snapchat-palveluun, tarinoiden tekemiseen sekä keskusteluun Snapchatissa. Kuten suotimet, tallenteet, ystävien löytäminen, asetukset ja sisällön selaaminen. Snapchatin tarinan tekeminen, oman tarinan jälkikäsittely, kuvien ja videoiden lisääminen tarinaan, teksti ja piirto tarinassa, animoidut kohteet, kohteen kahdennus, linkit, aikarajat sekä video tarinassa. Lisäksi keskustelu Snapchatissa.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2826
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käydään läpi sähköpostin fiksu käyttö ja saadaan konkreettisia käyttövinkkejä. Miten muutan omia työtapojani käytännössä? Miten käytän fiksusti kalenteria, jotta se helpottaa, tehostaa ja auttaa? Mobiilikäytön edut.
Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 7062
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla tutustutaan Teams-sovelluksen perusteisiin. Mitä kaikkea Teamsilla voi tehdä? Tiimin perustaminen ja miten tiimejä hallitaan? Lisäksi tiimin perustamiseen liittyvät termit tutuksi: Mikä on tiimi (team)? Mikä on kanava (channel)? Mikä on yksityinen kanava (private channel) ja tiimin (team) perustaminen käytännössä. Kanavat (channel) osana tiimiä. Miten ne tehdään ja milloin niitä kannattaa tehdä? Yksityiset kanavat (private channel). Miksi niiden kanssa on hyvä olla tarkkana? Tiimien hallinta tutuksi. Miten tiimejä hallitaan? Sekä miten tiimien kanssa kannattaa jatkossa toimia?

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3414
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi Teams-sovelluksen keskustelujen rooli ja mitä niillä tavoitellaan? Miten viestejä käsitellään, miten niihin vastataan ja mitä hyviä käytäntöjä siihen liittyy? Kuten maininnat, otsikointi eli viestien aiheet, viestin muokkaaminen ja poistaminen, miten viestejä käsitellään, miten niihin vastataan ja mitä hyviä käytäntöjä siihen liittyy. Lisäksi keskustelujen laajentaminen ja rikastuttaminen muilla toiminnoilla sekä sähköpostin välittäminen tiimiin ja siitä keskustelu.

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1942
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tiedostojen hallinta Teamsissa. Miksi veisin yhteiset tiedostot Teamsiin ja mitä sillä saavutetaan? Tiedostorakenteen vieminen ja luominen tiimiin, kansiorakenne vai kanava ja milloin kannattaa suosia kumpaakin tapaa? Miten muokkaan tiedostoja ja mitä vaihtoehtoja siihen on? Versiohallinta ja versiohistoria, tiedostoista keskustelu ja tiedostojen kommentointi, yhteismuokkaus, synkronointi tehostaa tiedostojen käyttöä silloin kun käyttötapaus on oikea sekä mitä kannattaa tehdä, jotta tiedostot ovat jatkossa tiimeissä?


Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2504
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Teamsin perustoimintoihin Wikiin, hakuun ja välilehtiin. Wikin muokkaaminen, peruskäyttö ja käyttöön liittyvät rajoitukset sekä Wiki vai OneNote? Hakuun liittyvät vinkit kuten miten löydän tiedostot ja keskustelut? Lisäksi välilehdet tutuiksi ja mitä Office 365:n sisältä voi upottaa suoraan tiimiin?

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1350
Version näyttö: Ei mitään