Kurssilla käydään läpi Adobe Creative Suiten tarjoamat lisäpalvelut. Kurssin sisältö: Creative Cloud, Typekit, Market, Behance, Portfolio ja Stock.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2983
Version näyttö: Ei mitään

Adobe Illustrator on erittäin monipuolinen vektorigrafiikkaan perustuva piirto-ohjelma. Ohjelman avulla voi luoda grafiikkaa webbiin, videoille, elokuviin tai erilaisiin markkinointimateriaaleihin. Kurssilla perehdyttään ohjelmiston työkaluihin ja niiden monipuolisiin ominaisuuksiin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5140
Version näyttö: Ei mitään

Adobe InDesign on monipuolinen julkaisusovellus. Tässä koulutuksessa saat hyvät taidot tuottaa Adobe InDesign-ohjelmalla eri käyttöön sopivaa materiaalia. Kurssilla perehdyttää ohjelmiston työkaluihin. 

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 7535
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan syvemmin tietojen hallintaan ja tietojen tarkasteluun kuten solualueiden nimeämiseen, automaattiseen nimeämiseen ja muotoiluun, lukumuotoiluun, sisällön liittämiseen määrätysti sekä tekstitiedoston tuontiin Exceliin. Lisäksi rivi- ja sarakeotsikoiden kiinnitys, laskentataulujen piilotus ja palautus sekä välisummien lisääminen taulukkoon.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3107
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tietojen suojaukseen, tietojen edistyneeseen lajitteluun sekä edistyneisiin suodatuskeinoihin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2200
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tarkemmin kaavioiden luomiseen. Kuten kaavioiden akselien muokkaus, kaavion elementtien manuaalinen sijoittelu, segmenttien erottaminen, arvosarjojen poistaminen ja lisääminen sekä useamman kaaviolajin yhdistelmäkaaviot ja kuvien käyttö kaaviossa. 


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1512
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan syvemmin erilaisiin funktioihin. Aikafunktiot ja ajan käsittely, pyöristys, laske ei-tyhjät solut, ehdolliset laskenta- ja tilastofunktiot, tekstifunktiot, solujen yhdistely funktioilla, sisäkkäiset funktiot, hakeminen PHAKU/VLOOKUP- funktiolla, edistyneempi haku funktioyhdistelmällä, ehdollinen JOS/IF-funktio, virheilmoituksista eroon JOSVIRHE/IFERROR- funktiolla, ehdollinen laskenta tietokantafunktioilla, maksuerän suuruuden laskeminen, tulevan arvon laskeminen, koron laskeminen sekä sijoituksen nettonykyarvo.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4790
Version näyttö: Ei mitään

Kurssin aiheena ovat Pivot-taulukot. Pivot-taulukon luonti, Pivot-taulukon päivittäminen ja taulukon nimi, Pivot-taulukon tietojen ryhmittely sekä Pivot-taulukon suodatus osittajalla ja aikajanalla.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1394
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan kommentointiin, muutosten jäljittämiseen ja makrojen tuomiseen välilehdille sekä valintanauhaan. Opit myös miten makrot nauhoitetaan, suoritetaan ja poistetaan.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2380
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mikä on Excel ja miten Excel-taulukkoa ja sen sisältöä voi muokata, mm. sisällön kopiointi, siirtäminen ja poisto.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3424
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten tietoa syötetään Exceliin oikeassa muodossa. Desimaalien määrä ja tuhaterotin, luku- ja valuuttamuodot, prosenttimuoto, päivämäärät, kellonajat, puhelinnumerot, postikoodit ja muut syötön ongelmat, solumuotoilun vaihtaminen. Sekä miten taulukoita ja soluja muotoillaan. Solun tekstin ulkoasu, solujen tasaaminen pysty- ja vaakasuunnassa, solujen tekstin rivitys, solujen yhdistely, solun värit ja reunat, valmiit solumuotoilut, taulukon automaattinen muotoilu, muotoilujen poistaminen sekä Excel-taulukon värien valinta teemoilla.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4013
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kuinka Excelin laskentataulukoita käytetään. Rivin tai sarakkeen lisäys, rivikorkeus ja sarakeleveys, rivien ja sarakkaiden kiinnitys, laskentataulujen lisäys ja poisto, laskentataulun nimi ja väritys, laskentataulujen kopiointi ja siirtäminen sekä usean välilehden kopiointi ja siirtäminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1353
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi peruslaskenta ja funktiolaskenta Excelillä. Laskukaavan perusperiaatteet, Excelissä laskeminen, laskukaavojen täydentäminen, virheilmoitukset, suhteellinen ja suora viittaus laskukaavassa, mikä on funktio, funktiokaavan luominen, pikafunktiot, funktion valitseminen sekä JOS- eli IF-funktio.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opetellaan visualisoimaan tietoa erilaisilla kaavioilla. Kaavioiden luominen, suositeltu kaavio, kaavion värityksen muuttaminen, kaavion sisällön suodatus, arvopisteiden lisääminen sekä kaavion ja akselien otsikot.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1601
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Excel-tiedoston tulostamiseen. Laskentataulukon tulostaminen, marginaalit, paperin koko ja suunta, tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle, ylä- ja alatunnisteiden lisääminen, valitun alueen tulostaminen, tulostusalueen määrittely, otsikoiden toistuminen tulosteessa sekä PDF-tiedoston luominen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1553
Version näyttö: Ei mitään

Mikä on PowerPivot sekä DAX-laskenta Excelissä? Kurssilla käsitellään Power Pivotin käyttöönotto, tietokannan lataaminen tietomalliin, vaatimukset relaatioyhteyden luomiseen, relaatioyhteyksien luominen, tietomallin hyödyt Pivot-taulukossa, DAX-laskenta Excelissä, DAX-esimerkki Excelissä, DAX-laskentaa rivi- ja sarakekontekstissa, DAX-rivikontekstilaskenta, DAX-sarakekontekstilaskenta, Mikä on X-funktio? Sum X, Max X ja Min X -funktiot, päivämäärätaulukon lisääminen sekä DAX Calculate -funktio.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3419
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten Facebookin yrityssivu perustetaan ja muokataan. Yrityskäytön esittely, käyttöönotto, yleisö ja mainostus, yrityssivun luominen, sivun muokkaaminen, sivun kuvien määritys, videoiden käyttö kansilehtenä, diaesitykset sekä toimintopainikkeen lisääminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2023
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten julkaisuja tehdään Facebookissa. Julkaisujen teko ja ajastus. Julkaisu, jolla saat viestejä, lahjoittaminen, kyselyiden tekeminen, Facebook-tapahtumat, luettelojulkaisut, muistiinpanojen teko, kuvien julkaiseminen, videoiden julkaiseminen sekä linkkien julkaiseminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3862
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi sivun asetukset sekä analysointi. Facebook-sivun asetuksiin pääsy ja käyttö, viestiasetukset, sivun tietojen täyttö, sivun mallit, sivun käyttäjät ja ylläpitäjät, sivun tykkääjät, Instagram, toimintaloki, analytiikka, seuraajat ja tykkääjät, parhaat julkaisuajat ja -tyypit sekä julkaisutyökalut.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3063
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi viestintää Facebookissa sekä Facebookin tietoturva.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1739
Version näyttö: Ei mitään