Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe Photoshop Elements -ohjelmalla. Saat tehokkuutta kuvien muokkaukseen ja hyviä käytännön vinkkejä tekemiseen. 

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 11416

Kurssilla käydään läpi OneDriven perusteet, OneDrivella jakaminen, OnDrive ja synkronointi sekä OneDrive mobiilikäytössä.

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 8195

Tässä koulutuksessa opitaan käyttämään Adobe Acrobat-sovellusta PDF-tiedostojen rakentamiseen ja muokkaamiseen. Opit luomaan PDF-tiedostoja, yhdistelemään tiedostoja useista lähteistä ja muokkaamaan esim. lisäämällä ylä- ja alatunnisteet, numeroinnin tai yksinkertaisesti muokkaamaan PDF-dokumentin sisältöä (kuten teksti ja kuvat).

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5009

Kurssilla käydään läpi Adobe Creative Suiten tarjoamat lisäpalvelut. Kurssin sisältö: Creative Cloud, Typekit, Market, Behance, Portfolio ja Stock.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3233

Adobe Illustrator on erittäin monipuolinen vektorigrafiikkaan perustuva piirto-ohjelma. Ohjelman avulla voi luoda grafiikkaa webbiin, videoille, elokuviin tai erilaisiin markkinointimateriaaleihin. Kurssilla perehdyttään ohjelmiston työkaluihin ja niiden monipuolisiin ominaisuuksiin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6368

Adobe InDesign on monipuolinen julkaisusovellus. Tässä koulutuksessa saat hyvät taidot tuottaa Adobe InDesign-ohjelmalla eri käyttöön sopivaa materiaalia. Kurssilla perehdyttää ohjelmiston työkaluihin. 

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 8753

Kurssilla tutustutaan syvemmin tietojen hallintaan ja tietojen tarkasteluun kuten solualueiden nimeämiseen, automaattiseen nimeämiseen ja muotoiluun, lukumuotoiluun, sisällön liittämiseen määrätysti sekä tekstitiedoston tuontiin Exceliin. Lisäksi rivi- ja sarakeotsikoiden kiinnitys, laskentataulujen piilotus ja palautus sekä välisummien lisääminen taulukkoon.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3445

Kurssilla tutustutaan tietojen suojaukseen, tietojen edistyneeseen lajitteluun sekä edistyneisiin suodatuskeinoihin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2495

Kurssilla tutustutaan tarkemmin kaavioiden luomiseen. Kuten kaavioiden akselien muokkaus, kaavion elementtien manuaalinen sijoittelu, segmenttien erottaminen, arvosarjojen poistaminen ja lisääminen sekä useamman kaaviolajin yhdistelmäkaaviot ja kuvien käyttö kaaviossa. 


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1512

Kurssilla tutustutaan syvemmin erilaisiin funktioihin. Aikafunktiot ja ajan käsittely, pyöristys, laske ei-tyhjät solut, ehdolliset laskenta- ja tilastofunktiot, tekstifunktiot, solujen yhdistely funktioilla, sisäkkäiset funktiot, hakeminen PHAKU/VLOOKUP- funktiolla, edistyneempi haku funktioyhdistelmällä, ehdollinen JOS/IF-funktio, virheilmoituksista eroon JOSVIRHE/IFERROR- funktiolla, ehdollinen laskenta tietokantafunktioilla, maksuerän suuruuden laskeminen, tulevan arvon laskeminen, koron laskeminen sekä sijoituksen nettonykyarvo.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4790

Kurssin aiheena ovat Pivot-taulukot. Pivot-taulukon luonti, Pivot-taulukon päivittäminen ja taulukon nimi, Pivot-taulukon tietojen ryhmittely sekä Pivot-taulukon suodatus osittajalla ja aikajanalla.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1394

Kurssilla tutustutaan Excel-tiedoston tulostamiseen. Laskentataulukon tulostaminen, marginaalit, paperin koko ja suunta, tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle, ylä- ja alatunnisteiden lisääminen, valitun alueen tulostaminen, tulostusalueen määrittely, otsikoiden toistuminen tulosteessa sekä PDF-tiedoston luominen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2611

Kurssilla käydään läpi mikä on Excel ja miten Excel-taulukkoa ja sen sisältöä voi muokata, mm. sisällön kopiointi, siirtäminen ja poisto.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3424

Kurssilla käydään läpi miten tietoa syötetään Exceliin oikeassa muodossa. Desimaalien määrä ja tuhaterotin, luku- ja valuuttamuodot, prosenttimuoto, päivämäärät, kellonajat, puhelinnumerot, postikoodit ja muut syötön ongelmat, solumuotoilun vaihtaminen. Sekä miten taulukoita ja soluja muotoillaan. Solun tekstin ulkoasu, solujen tasaaminen pysty- ja vaakasuunnassa, solujen tekstin rivitys, solujen yhdistely, solun värit ja reunat, valmiit solumuotoilut, taulukon automaattinen muotoilu, muotoilujen poistaminen sekä Excel-taulukon värien valinta teemoilla.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4013

Kurssilla käydään läpi kuinka Excelin laskentataulukoita käytetään. Rivin tai sarakkeen lisäys, rivikorkeus ja sarakeleveys, rivien ja sarakkaiden kiinnitys, laskentataulujen lisäys ja poisto, laskentataulun nimi ja väritys, laskentataulujen kopiointi ja siirtäminen sekä usean välilehden kopiointi ja siirtäminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1353

Kurssilla käydään läpi peruslaskenta ja funktiolaskenta Excelillä. Laskukaavan perusperiaatteet, Excelissä laskeminen, laskukaavojen täydentäminen, virheilmoitukset, suhteellinen ja suora viittaus laskukaavassa, mikä on funktio, funktiokaavan luominen, pikafunktiot, funktion valitseminen sekä JOS- eli IF-funktio.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901

Kurssilla opetellaan visualisoimaan tietoa erilaisilla kaavioilla. Kaavioiden luominen, suositeltu kaavio, kaavion värityksen muuttaminen, kaavion sisällön suodatus, arvopisteiden lisääminen sekä kaavion ja akselien otsikot.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1601

Kurssilla tutustutaan Excel-tiedoston tulostamiseen. Laskentataulukon tulostaminen, marginaalit, paperin koko ja suunta, tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle, ylä- ja alatunnisteiden lisääminen, valitun alueen tulostaminen, tulostusalueen määrittely, otsikoiden toistuminen tulosteessa sekä PDF-tiedoston luominen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1553

Mikä on PowerPivot sekä DAX-laskenta Excelissä? Kurssilla käsitellään Power Pivotin käyttöönotto, tietokannan lataaminen tietomalliin, vaatimukset relaatioyhteyden luomiseen, relaatioyhteyksien luominen, tietomallin hyödyt Pivot-taulukossa, DAX-laskenta Excelissä, DAX-esimerkki Excelissä, DAX-laskentaa rivi- ja sarakekontekstissa, DAX-rivikontekstilaskenta, DAX-sarakekontekstilaskenta, Mikä on X-funktio? Sum X, Max X ja Min X -funktiot, päivämäärätaulukon lisääminen sekä DAX Calculate -funktio.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3419

Kurssilla käydään läpi miten Facebookin yrityssivu perustetaan ja muokataan. Yrityskäytön esittely, käyttöönotto, yleisö ja mainostus, yrityssivun luominen, sivun muokkaaminen, sivun kuvien määritys, videoiden käyttö kansilehtenä, diaesitykset sekä toimintopainikkeen lisääminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2023