Haluatko eroon Post It -lapuista, vähentää stressiä tai vapauttaa omaa muistiasi tärkeämmille asioille? Mikä on Microsoft To Do ja miten sitä kannattaisi käyttää? Kurssilla tutustutaan oman työn johtamiseen ja omien tehtävien hallintaa helpottavaan ohjelmistoon.


Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3095
Julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Virtuaalifasilitoinnin perusteet -kurssilla tutustutaan Microsoft 365 tarjoamiin työkaluihin, joita voit hyödyntää monipuolisesti virtuaalifasilitoinnissa. Käydään läpi tilaisuuteen valmistautuminen kuten  ennakkokyselyn luominen ja jakaminen Formsin avulla ja tilaisuuden materiaalin jakaminen OneDriveen. Lisäksi tutustutaan tilaisuuden aikana hyödyllisiin Teams-kokouksen lisäominaisuuksiin kuten chatin hyödyntämiseen, kädennostoon, videoiden käyttöön,  whiteboardiin sekä pienryhmien käyttöön.


Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 7393
Julkaisupäivä: 19. maaliskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Löydät kurssilta vastaukset Power BI Desktop sekä Power BI Online appin työkalujen käyttöön. Kuten datan kehittynyt muokkaus Power Queryssa, lasketun sarakkeen dilemma sekä laskettu sarake vai mittari? Päivämäärätaulukko DAXilla, Calculate ja Filter -funktiot sekä vuoden kumulatiivinen kertymä (TotalYTD) ja vuoden kumulatiivinen kertymä (DatesYTD). Lisäksi vastaavan ajanjakson laskenta (ParallelPeriod),  aikasiirtymät laskennassa (DatesInperiod), laskentaa aikaväleillä (DateBetween) sekä suodatuksen kumoaminen laskennassa (All).


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 6315
Julkaisupäivä: 19. marraskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyn perusteisiin Adobe Photoshop Elements -ohjelmalla. Saat tehokkuutta kuvien muokkaukseen ja hyviä käytännön vinkkejä tekemiseen. 

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 10008
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi OneDriven perusteet, OneDrivella jakaminen, OnDrive ja synkronointi sekä OneDrive mobiilikäytössä.

Kouluttajan nimi: Ville Kankare, Digikuu
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 7158
Version näyttö: Ei mitään

Tässä koulutuksessa opitaan käyttämään Adobe Acrobat-sovellusta PDF-tiedostojen rakentamiseen ja muokkaamiseen. Opit luomaan PDF-tiedostoja, yhdistelemään tiedostoja useista lähteistä ja muokkaamaan esim. lisäämällä ylä- ja alatunnisteet, numeroinnin tai yksinkertaisesti muokkaamaan PDF-dokumentin sisältöä (kuten teksti ja kuvat).

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5009
Versio: 1.0
Version päiväys: 7. heinäkuuta 2020
Version näyttö: Versio ja päiväys

Kurssilla käydään läpi Adobe Creative Suiten tarjoamat lisäpalvelut. Kurssin sisältö: Creative Cloud, Typekit, Market, Behance, Portfolio ja Stock.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2983
Version näyttö: Ei mitään

Adobe Illustrator on erittäin monipuolinen vektorigrafiikkaan perustuva piirto-ohjelma. Ohjelman avulla voi luoda grafiikkaa webbiin, videoille, elokuviin tai erilaisiin markkinointimateriaaleihin. Kurssilla perehdyttään ohjelmiston työkaluihin ja niiden monipuolisiin ominaisuuksiin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5140
Version näyttö: Ei mitään

Adobe InDesign on monipuolinen julkaisusovellus. Tässä koulutuksessa saat hyvät taidot tuottaa Adobe InDesign-ohjelmalla eri käyttöön sopivaa materiaalia. Kurssilla perehdyttää ohjelmiston työkaluihin. 

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 7535
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan syvemmin tietojen hallintaan ja tietojen tarkasteluun kuten solualueiden nimeämiseen, automaattiseen nimeämiseen ja muotoiluun, lukumuotoiluun, sisällön liittämiseen määrätysti sekä tekstitiedoston tuontiin Exceliin. Lisäksi rivi- ja sarakeotsikoiden kiinnitys, laskentataulujen piilotus ja palautus sekä välisummien lisääminen taulukkoon.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3107
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tietojen suojaukseen, tietojen edistyneeseen lajitteluun sekä edistyneisiin suodatuskeinoihin.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2200
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tarkemmin kaavioiden luomiseen. Kuten kaavioiden akselien muokkaus, kaavion elementtien manuaalinen sijoittelu, segmenttien erottaminen, arvosarjojen poistaminen ja lisääminen sekä useamman kaaviolajin yhdistelmäkaaviot ja kuvien käyttö kaaviossa. 


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1512
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan syvemmin erilaisiin funktioihin. Aikafunktiot ja ajan käsittely, pyöristys, laske ei-tyhjät solut, ehdolliset laskenta- ja tilastofunktiot, tekstifunktiot, solujen yhdistely funktioilla, sisäkkäiset funktiot, hakeminen PHAKU/VLOOKUP- funktiolla, edistyneempi haku funktioyhdistelmällä, ehdollinen JOS/IF-funktio, virheilmoituksista eroon JOSVIRHE/IFERROR- funktiolla, ehdollinen laskenta tietokantafunktioilla, maksuerän suuruuden laskeminen, tulevan arvon laskeminen, koron laskeminen sekä sijoituksen nettonykyarvo.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4790
Version näyttö: Ei mitään

Kurssin aiheena ovat Pivot-taulukot. Pivot-taulukon luonti, Pivot-taulukon päivittäminen ja taulukon nimi, Pivot-taulukon tietojen ryhmittely sekä Pivot-taulukon suodatus osittajalla ja aikajanalla.


Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1394
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Excel-tiedoston tulostamiseen. Laskentataulukon tulostaminen, marginaalit, paperin koko ja suunta, tulosteen sovittaminen yhdelle sivulle, ylä- ja alatunnisteiden lisääminen, valitun alueen tulostaminen, tulostusalueen määrittely, otsikoiden toistuminen tulosteessa sekä PDF-tiedoston luominen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2380
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mikä on Excel ja miten Excel-taulukkoa ja sen sisältöä voi muokata, mm. sisällön kopiointi, siirtäminen ja poisto.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3424
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten tietoa syötetään Exceliin oikeassa muodossa. Desimaalien määrä ja tuhaterotin, luku- ja valuuttamuodot, prosenttimuoto, päivämäärät, kellonajat, puhelinnumerot, postikoodit ja muut syötön ongelmat, solumuotoilun vaihtaminen. Sekä miten taulukoita ja soluja muotoillaan. Solun tekstin ulkoasu, solujen tasaaminen pysty- ja vaakasuunnassa, solujen tekstin rivitys, solujen yhdistely, solun värit ja reunat, valmiit solumuotoilut, taulukon automaattinen muotoilu, muotoilujen poistaminen sekä Excel-taulukon värien valinta teemoilla.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4013
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kuinka Excelin laskentataulukoita käytetään. Rivin tai sarakkeen lisäys, rivikorkeus ja sarakeleveys, rivien ja sarakkaiden kiinnitys, laskentataulujen lisäys ja poisto, laskentataulun nimi ja väritys, laskentataulujen kopiointi ja siirtäminen sekä usean välilehden kopiointi ja siirtäminen.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1353
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi peruslaskenta ja funktiolaskenta Excelillä. Laskukaavan perusperiaatteet, Excelissä laskeminen, laskukaavojen täydentäminen, virheilmoitukset, suhteellinen ja suora viittaus laskukaavassa, mikä on funktio, funktiokaavan luominen, pikafunktiot, funktion valitseminen sekä JOS- eli IF-funktio.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2901
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla opetellaan visualisoimaan tietoa erilaisilla kaavioilla. Kaavioiden luominen, suositeltu kaavio, kaavion värityksen muuttaminen, kaavion sisällön suodatus, arvopisteiden lisääminen sekä kaavion ja akselien otsikot.

Kouluttajan nimi: Wistec
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1601
Version näyttö: Ei mitään