Miten kehittää ilmastovastuuta? Päästölaskentaa varten on kehitetty erilaisia laskentamenetelmiä. Miten päästöjen vähentämisestä mennään kohti hiilineutraalisuustiekarttaa?


Kouluttajan nimi: Antti Turunen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 775
Julkaisupäivä: 3. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Mitä on yrityksen ilmastovastuu ja miten sitä kehitetään? Miksi ilmastonmuutos kuuluu yritysten johdon agendalle?


Kouluttajan nimi: Antti Turunen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 665
Julkaisupäivä: 21. joulukuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Mitä on strateginen yritysvastuu ja miten sitä voidaan kehittää? Yritysvastuu, yhteiskuntavastuu, CSR, sosiaalinen vastuu, yritystoiminnan kestävyys ja vastuullisuus. Yritystoiminnan vaikutukset ympäristöön, ilmastoon ja yhteiskuntaan ylipäänsä. Yrityksen jalanjälki eli yritystoiminnan suorat ja epäsuorat negatiiviset vaikutukset ja kädenjälki eli yritystoiminnan suorat ja epäsuorat myönteiset vaikutukset. Kun puhutaan yritystoiminnan vastuullisuudesta niin puhutaan kaikista niistä toimista, joilla pyritään hallitsemaan kaikkia näitä yritystoiminnan vaikutuksia

Kouluttajan nimi: Antti Turunen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1442
Julkaisupäivä: 14. joulukuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan Advisory Board toimintaan. Mikä on Advisory Board? Advisory Boardin käynnistäminen ja ylläpito. Miksi Advisory Board jäseneksi?

Kouluttajan nimi: Tarja Ilvonen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 992
Julkaisupäivä: 3. marraskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Maritta Joki käy läpi mentorointia työelämässä ja mitä hyötyä siitä voi olla molemmille osapuolille. Millaista on hyvä mentorointi ja mitä se ei ole? Mentoroinnin tärkeimmät työkalut sekä mentorointisuunnitelman malli.  

Kouluttajan nimi: Maritta Joki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1719
Julkaisupäivä: 27. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Maritta Joen kurssilla käydään napakasti ja selkeästi läpi mitä työhyvinvoinnin johtaminen pitää sisällään. Millainen on hyvinvoiva työyhteisö? Miten vuorovaikutussuhteiden jännitteitä vähennetään.

Kouluttajan nimi: Maritta Joki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2299
Julkaisupäivä: 27. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi miten organisaatioon saadaan luotua sellaiset eettiset periaatteet, että ne ovat aidosti osana päivittäistä toimintaa.

Kouluttajan nimi: Niina Ratsula
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4284
Version näyttö: Ei mitään
Kouluttajan nimi: Matti Jaakola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2604
Version näyttö: Ei mitään
Kouluttajan nimi: Matti Jaakola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2915
Version näyttö: Ei mitään
Kouluttajan nimi: Matti Jaakola
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3394
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kuinka ihmiset saadaan osallistettua muutokseen ja kuinka viestinnällä saadaan tuettua muutosta.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1839
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tarkastellaan miksi johtaminen on aina kehittämistä ja miksi johtaja ei voi tehdä itseään tarpeettomaksi.

Kouluttajan nimi: Marko Parkkinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1713
Version näyttö: Ei mitään

Koulutus tarjoaa johdatuksen LEAN-johtamisen periaatteisiin ja johtamisen käytäntöihin. FT, KTL Mikko Mäntyneva on liiketoiminnan kehittämisen yliopettaja, kouluttaja ja tietokirjailija.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4171
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa annetaan käytännöllisiä eväitä organisaatiokulttuurin uudistamiseen ja sen johtamiseen LEAN-periaatteita hyödyntäen. FT, KTL Mikko Mäntyneva on liiketoiminnan kehittämisen yliopettaja, kouluttaja ja tietokirjailija.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2572
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla kiteytetään muutosjohtamisen vaiheet sekä tutustutaan muutosjohtamisen haasteisiin.

Kouluttajan nimi: Mikko Mäntyneva
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 770
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Hallituspartnerien Kari Wilen, Teemu Vuontela ja Pekka Vartiainen keskustelevat henkilöstön palkkiojärjestelmistä.

Kouluttajan nimi: Kari Wilen, Teemu Vuontela, Pekka vartiainen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 601
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mikä on IPR ja mitä varsinkin pk-yrityksen pitäisi siitä tietää. Keskustelijoina Anssi Krooks ja Katri Sipilä.

Kouluttajan nimi: Anssi Krooks ja Katri Sipilä
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 352
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Esa Kinnunen ja Janne Siltari keskustelevat yrityksen hallituksen ja asiakkaiden välisestä suhteesta.

Kouluttajan nimi: Esa Kinnunen, Janne Siltari
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 201
Version näyttö: Ei mitään

Kirsi Räikkönen ja Harri Nylund keskustelevat hallitusammattilaisen ottamisesta yrityksen hallitukseen

Kouluttajan nimi: Kirsi Räikkönen, Harri Nylund
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 625
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla selviää mikä on hallituksen tehtävä ja roolit osakeyhtiössä, Riitta Huuhtanen.

Kouluttajan nimi: Riitta Huuhtanen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 324
Version näyttö: Ei mitään