Kurssilla luodaan yleiskatsaus henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ennen GDPR:n soveltamisen alkamista.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1601
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2019 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 476
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2019 kurssi on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2019 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään uusin oikeuskäytäntö ja Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään. 

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2409
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja alkaa täyttää velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2209
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi vuoden 2019 ajankohtaisia työlainsäädännön asioita.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3496
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tulorekisterin yleisiä periaatteita ja ilmoittamismenettelyjä, tietojen korjaamista ja mahdollisia sanktioita tietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä. Lisäksi katsotaan, mitä nykyisiä tietovirtoja tulorekisteri korvaa.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3110
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin 2019. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista. 

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2364
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Keskuskauppakamarin veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää kertoo vuoden 2020 verouudistuksista.

Kouluttajan nimi: Emmiliina Kujanpää
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1239
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään, mitä tulee ottaa huomioon, kun työnantaja alkaa täyttää vuoden 2020 velvollisuuksiaan verottajaa kohtaan: miten ennakonpidätys toimitetaan, mitä siitä on säädetty ja miten työnantajan sairausvakuutusmaksun kanssa tulee toimia.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2711
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilökunnan koulutusta verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2741
Version näyttö: Ei mitään

Kurssi on napakka yhteenveto viimeaikaisista sekä vuonna 2020 voimaan tulevista ennakkoperintää koskevista lakimuutoksista. Lisäksi kurssilla käsitellään uusin oikeuskäytäntö ja Verohallinnon viimeaikaiset ohjeet, joilla on vaikutusta ennakkoperintään.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2973
Julkaisupäivä: 22. heinäkuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Työajan ja vapaa-ajan rajanveto vaikuttaa muun muassa ylityön määräytymiseen. Vaikka olisi tehty pitkäkin päivä reissun päällä ei esimerkiksi matkaan käytettyä aikaa kuitenkaan lueta työaikaan. Koulutus antaa vastauksen siihen, mikä itse asiassa on työaikaa ja mikä taas vapaa-aikaa.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 907
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2019 kurssilla käsitellään työmatkoihin liittyviä käsitteitä ja näiden merkitystä verotuksessa – milloin jokin suoritus voi olla verovapaa matkakustannusten korvaus, milloin taas kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Lisäksi käsitellään työntekemispaikan merkitystä verotuksessa ja käydään läpi erilaisia esimerkkitilanteita.

Kouluttajan nimi: Tomi Peltomäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2341
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi erilaisia verovelvollisuuden lajeja (yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen), ulkomaisen työntekijän ennakonpidätykseen liittyviä asioita sekä työnantajamenettelyitä. 

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2126
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2020 kurssilla käydään läpi tulorekisterin yleisiä periaatteita ja ilmoittamismenettelyjä, tietojen korjaamista ja mahdollisia sanktioita tietojen ilmoittamisen laiminlyönnistä. Lisäksi katsotaan, mitä nykyisiä tietovirtoja tulorekisteri korvaa.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2793
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi ajankohtaisia työlainsäädännön asioita vuodelta 2020.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4912
Version näyttö: Ei mitään

Vuoden 2020 kurssilla käydään läpi, mitä tietoja palkkatietoilmoituksella annetaan tulorekisteriin. Kurssilla käsitellään myös työnantajan erillisilmoituksen antamista.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2837
Version näyttö: Ei mitään

Kurssissa käydään läpi erilaisia verovelvollisuuden lajeja (yleisesti ja rajoitetusti verovelvollinen), ulkomaisen työntekijän ennakonpidätykseen liittyviä asioita sekä työnantajamenettelyitä.

Kouluttajan nimi: Sari Wulff
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2435
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tilannetta, jossa osakas on myös yrityksen työntekijä.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3991
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi osakkaan ja yhtiön välisiä sopimuksia verotuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Vesa Korpela
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3267
Version näyttö: Ei mitään