Kurssilla perehdytään yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa säädettyihin syrjinnän kieltoihin, sekä työsopimuslaissa työnantajalle asetettuun tasapuolisen kohtelun velvoitteeseen.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1171
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi yhteistoimintaneuvotteluprosessi työvoiman vähentämistilanteissa.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3560
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään yrityskaupan toteuttamismuotoja ja sitä, mikä merkitys toteuttamisella on liikkeen luovutuksen kannalta.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 634
Version näyttö: Ei mitään