Kurssilla tutustutaan eri perhevapaisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuten työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen ja työntekijän erityiseen irtisanomissuojaan.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2254
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään muun muassa siihen, millä edellytyksillä työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus, voiko työntekijä tulla työhön kesken sairauspoissaolon ja milloin työnantaja voi päättää työsuhteen työkyvyttömyyden perusteella.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2152
Version näyttö: Ei mitään

Sosiaalinen media luo paljon mahdollisuuksia yritysten viestintään, mutta huonosti organisoituna se tuo mukanaan myös epäselvyyksiä ja riskejä. Koulutuksessa keskitytään sosiaalisen median juridisiin näkökulmiin ja työntekijän sananvapauden rajoihin. Annamme myös käytännön työkaluja epätoivottuun sosiaalisen median käyttöön puuttumiseen työpaikoilla.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1833
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla oleviin velvoitteisiin ja siihen, mitä asioita suunnitelmissa pitää käsitellä.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1741
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet, sekä irtisanomiseen liittyvät muun työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus, muutosturva-asiat ja takaisinottovelvollisuus. Kurssilla selviää myös milloin on käytävä yt-neuvottelut.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1773
Version näyttö: Ei mitään

Työajan ja vapaa-ajan rajanveto vaikuttaa muun muassa ylityön määräytymiseen. Vaikka olisi tehty pitkäkin päivä reissun päällä ei esimerkiksi matkaan käytettyä aikaa kuitenkaan lueta työaikaan. Koulutus antaa vastauksen siihen, mikä itse asiassa on työaikaa ja mikä taas vapaa-aikaa. Kurssissa on huomioitu vuonna 2020 voimaan tuleva lainsäädäntö.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1864
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään työelämän tietosuojasta annettua lakia.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1595
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käsitellään työnantajan velvollisuuksia ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen aikana sekä sen jälkeen – miten työnteko-oikeus tarkistetaan, minkälainen on työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuus sekä mitä asioita tulee erityisesti ottaa huomioon työntekijää ja työolosuhteita koskevissa työehdoissa. 
Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2899
Julkaisupäivä: 25. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen työsuhteen ehtoihin ja niiden määräytymiseen.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1946
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, milloin kysymyksessä on työsopimus ja miten työsopimus voi syntyä, sekä sitä, miten työsuhteen ehtojen muutoksiin voi ja kannattaa varautua.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2755
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, miten työsuhteen ehdot määräytyvät ja mistä työsuhteen osapuolten tulee olla tietoisia työsuhteessa. Lisäksi käsitellään mm. työsuhteen ehtojen muuttumista ja ehtojen muutamista sopimalla ja ehtojen muuttamista yksipuolisesti, sekä työsuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3441
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvaa työsuhteen irtisanomista ja purkamista.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2208
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. sitä, missä tilanteissa sovitaan työsuhteen päättymisestä, mistä sovitaan ja millaisia vaikutuksia sopimuksella on työntekijään.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2920
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään tiivistetysti läpi työsuhteen päättämismenettelyyn liittyvät velvoitteet, mm. päättämisperusteeseen vetoaminen, kuulemis- ja selvitysvelvollisuus ja päättämisilmoituksen toimittaminen.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 889
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käsitellään verotuksellisia ja sosiaaliturvakysymyksiä ulkomaalaisen työntekijän etätyössä ja keskitytään rajat ylittävän etätyösopimuksen tekemiseen. Samassa yhteydessä käydään läpi miten kiinteä toimipaikka voi syntyä suomalaiselle yritykselle ulkomaille.
Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2481
Julkaisupäivä: 25. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään, milloin varoitus on annettava, mikä on varoituksen merkitys ja milloin varoitusta ei tarvitse antaa.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 542
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi 1.4.2019 voimaan tulleen vuosilomalain pykälä 7 a §:n Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1912
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mm. loman ansaintasäännöt sekä loman ansainta erilaisten poissaolojen ajalta.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3860
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi loman antamiseen liittyvät säännöt sekä lomien jakamisesta ja sijoittelusta sopimisen mahdollisuudet. Myös loman siirtäminen sairastumistilanteissa käydään läpi seikkaperäisesti.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3002
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kaikki lomapalkan ja -korvauksen maksamiseen liittyvät periaatteet esimerkein havainnollistettuina. Myös lomarahaa käsitellään ja erityisesti lomarahan vaihtaminen vapaaksi.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2574
Version näyttö: Ei mitään