Kurssilla käsitellään työelämän tietosuojasta annettua lakia.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1595
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käsitellään työnantajan velvollisuuksia ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen aikana sekä sen jälkeen – miten työnteko-oikeus tarkistetaan, minkälainen on työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuus sekä mitä asioita tulee erityisesti ottaa huomioon työntekijää ja työolosuhteita koskevissa työehdoissa. 
Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2899
Julkaisupäivä: 25. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään työsuhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen työsuhteen ehtoihin ja niiden määräytymiseen.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1946
Version näyttö: Ei mitään

Työoikeuden ABC esihenkilöille sarja koostuu neljästä kurssista. Tässä ensimmäisessä osassa käydään läpi työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. Sekä tiivistetysti työsopimusasiaa: määräaikainen työsopimus, työsuhteen ehtojen muuttaminen, koeaika, työtehtävät, työntekopaikka, salassapito, kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus.


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2514
Julkaisupäivä: 6. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Työoikeuden ABC esihenkilöille sarja koostuu neljästä kurssista. Tässä toisessa osassa käydään tiivistetysti läpi sairauspoissaolot, perhevapaat sekä vuosiloman antaminen.


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 657
Julkaisupäivä: 9. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Työoikeuden ABC esihenkilöille sarja koostuu neljästä kurssista. Tässä kolmannessa osassa tutustutaan työaika-asioiden perusteisiin, kuten työajaksi luettava aika, säännöllinen työaika, liukuva työaika, lyhennetty työaika, ylityö ja sen korvaaminen sekä viikkolepo.


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1834
Julkaisupäivä: 9. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Työoikeuden ABC esihenkilöille sarja koostuu neljästä kurssista. Tässä neljännessä osassa käydään tiivistetysti läpi työsuhteen päättämisperusteita, mm. varoitus, alisuoriutuminen, työsuhteen purkaminen sekä päättämismenettely.


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1447
Julkaisupäivä: 9. syyskuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, milloin kysymyksessä on työsopimus ja miten työsopimus voi syntyä, sekä sitä, miten työsuhteen ehtojen muutoksiin voi ja kannattaa varautua.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2755
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, miten työsuhteen ehdot määräytyvät ja mistä työsuhteen osapuolten tulee olla tietoisia työsuhteessa. Lisäksi käsitellään mm. työsuhteen ehtojen muuttumista ja ehtojen muutamista sopimalla ja ehtojen muuttamista yksipuolisesti, sekä työsuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämistä.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3441
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään henkilökohtaisilla perusteilla tapahtuvaa työsuhteen irtisanomista ja purkamista.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2208
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. sitä, missä tilanteissa sovitaan työsuhteen päättymisestä, mistä sovitaan ja millaisia vaikutuksia sopimuksella on työntekijään.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2920
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään tiivistetysti läpi työsuhteen päättämismenettelyyn liittyvät velvoitteet, mm. päättämisperusteeseen vetoaminen, kuulemis- ja selvitysvelvollisuus ja päättämisilmoituksen toimittaminen.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 889
Version näyttö: Ei mitään

Miten työvuoroluettelo laaditaan?

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 199
Julkaisupäivä: 26. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään
Kurssilla käsitellään verotuksellisia ja sosiaaliturvakysymyksiä ulkomaalaisen työntekijän etätyössä ja keskitytään rajat ylittävän etätyösopimuksen tekemiseen. Samassa yhteydessä käydään läpi miten kiinteä toimipaikka voi syntyä suomalaiselle yritykselle ulkomaille.
Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2481
Julkaisupäivä: 25. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Työaikalaki 1.1.2020 tausta sekä merkittävimmät muutokset.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 540
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään, milloin varoitus on annettava, mikä on varoituksen merkitys ja milloin varoitusta ei tarvitse antaa.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 542
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi 1.4.2019 voimaan tulleen vuosilomalain pykälä 7 a §:n Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1912
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi mm. loman ansaintasäännöt sekä loman ansainta erilaisten poissaolojen ajalta.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3860
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi loman antamiseen liittyvät säännöt sekä lomien jakamisesta ja sijoittelusta sopimisen mahdollisuudet. Myös loman siirtäminen sairastumistilanteissa käydään läpi seikkaperäisesti.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3002
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kaikki lomapalkan ja -korvauksen maksamiseen liittyvät periaatteet esimerkein havainnollistettuina. Myös lomarahaa käsitellään ja erityisesti lomarahan vaihtaminen vapaaksi.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2574
Version näyttö: Ei mitään