Kurssilla käydään läpi määräaikaisen työsopimuksen päättymistavat ja päättämismenettely.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 613
Version näyttö: Ei mitään

Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Kurssilla käydään läpi sopimisen edellytykset, määräaikaisten sopimusten ”ketjuttaminen” sekä määräaikaisen sopimuksen perusteiden kirjaamistapoja.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2508
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi nollatyösopimuksiin liittyviä lakimuutoksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2018.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1815
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi työntekijän opintovapaaoikeus ja vuorotteluvapaasta sopiminen, sekä lyhyesti joitain muita työsuhteen poissaoloja.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1108
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään siihen, mitä palkanlaskennassa pitää muistaa työsuhteen päättyessä. Aiheina ovat muun muassa odotusajan palkka, palkan kuittaaminen ja palkkasaatavan vanhentuminen.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1203
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa opetellaan palkan maksamisen perusteita muun muassa työlainsäädännön kannalta. Siinä käydään läpi muun muassa palkan maksamisen ajankohtaan liittyviä määräyksiä, osakuukauden palkan laskemista ja palkasta tehtävien vähennysten järjestystä.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2692
Julkaisupäivä: 25. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan eri perhevapaisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kuten työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen ja työntekijän erityiseen irtisanomissuojaan.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2254
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään muun muassa siihen, millä edellytyksillä työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus, voiko työntekijä tulla työhön kesken sairauspoissaolon ja milloin työnantaja voi päättää työsuhteen työkyvyttömyyden perusteella.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2152
Version näyttö: Ei mitään

Sosiaalinen media luo paljon mahdollisuuksia yritysten viestintään, mutta huonosti organisoituna se tuo mukanaan myös epäselvyyksiä ja riskejä. Koulutuksessa keskitytään sosiaalisen median juridisiin näkökulmiin ja työntekijän sananvapauden rajoihin. Annamme myös käytännön työkaluja epätoivottuun sosiaalisen median käyttöön puuttumiseen työpaikoilla.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1833
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi, milloin suomalaisesta työntekijästä muodostuu lähetetty työntekijä, sekä miten EU-sääntöjä noudatetaan kahden maan välisessä työsuhteessa. Lisäksi käydään läpi komennussopimuksen tekemistä sekä kohdemaassa sovellettavia työehtoja. Koulutus sisältää myös tiivistetyn paketin sosiaaliturvan ja verotuksen määräytymisestä työntekijän työskennellessä ulkomailla.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1670
Julkaisupäivä: 24. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Mikä on yleistyöaika, entä työajan enimmäismäärä? Lisäksi käydään läpi vuorotyö, jaksotyö ja yötyö.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 438
Julkaisupäivä: 27. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla tutustutaan tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla oleviin velvoitteisiin ja siihen, mitä asioita suunnitelmissa pitää käsitellä.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1741
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kehen tilaajavastuu soveltuu, tuleeko tilaajan tarkistaa lähetetyn työntekijän työnteko-oikeus sekä kuka voi toimia työnantajan edustajana tilaajavastuun näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi tilaajavastuuselvitysten kuin työntekijöitä koskevien tietojen säilyttämisvelvollisuuta.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3229
Julkaisupäivä: 10. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa käydään läpi työaika-asioiden perusasioita kuten sitä, mikä on työaikaa, mikä on lisätyötä, miten ylityökorvaukset lasketaan, mitä täytyy tietää sunnuntaina tehdystä työstä ja miten korvataan saamatta jäänyt viikkolepo.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2900
Julkaisupäivä: 25. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Työajan ja vapaa-ajan rajanveto vaikuttaa muun muassa ylityön määräytymiseen. Vaikka olisi tehty pitkäkin päivä reissun päällä ei esimerkiksi matkaan käytettyä aikaa kuitenkaan lueta työaikaan. Koulutus antaa vastauksen siihen, mikä itse asiassa on työaikaa ja mikä taas vapaa-aikaa. Kurssissa on huomioitu vuonna 2020 voimaan tuleva lainsäädäntö.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1864
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi joustotyöaika, liukuva työaika sekä työaikapankin käyttö.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 589
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 353
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Mika Lahtinen käy läpi työaikalain pakottavuutta.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 193
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään siihen keneen nykyistä Työakalakia sovelletaan ja ketkä jäävät soveltamisalan ulkopuolle.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1346
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla perehdytään siihen mikä on työaikaa ja mikä ei.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1454
Version näyttö: Ei mitään