Kurssilla työsuhdeasioihin erikoistunut lakimies Alexa Kavasto käy läpi yhteistoimintalakia ja kilpailukieltosopimusta koskevia uudistuksia. Kurssilla käydään läpi myös tuoretta oikeuskäytäntöä.


Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2307
Julkaisupäivä: 3. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi työsuhteen erityisiä päättymistilanteita, kuten työsuhteen purkautuneena pitämistä, työsuhteen päättymistä lomautuksen aikana ja työnantajan konkurssin vaikutusta työsuhteen irtisanomiseen.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1562
Version näyttö: Ei mitään

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi työnantajan näkökulmasta häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen velvollisuuksia sekä häirintään liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1557
Version näyttö: Ei mitään

Työn tekemisen muodot ovat ajan myötä muuttuneet siten, ettei työn tekemisen paikalla ja ajalla ole samaa merkitystä kuin ennen. Koulutuksessa käsitellään etätyöhön liittyvää lainsäädäntöä ja annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten etätyöstä on järkevää sopia ja mitä seikkoja kannattaa erityisesti huomioida.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1354
Version näyttö: Ei mitään

Esimiestyössä vaaditaan yhteistyötaitojen lisäksi jatkuvasti enemmän työoikeudellista osaamista. Tässä kurssissa Alexa Kavasto, työoikeuteen erikoistunut lakimies kertoo käytännönläheisiä vinkkejä haastaviin esimiestilanteisiin. Haastavia tilanteita ovat mm. ohjeiden vastainen menettely, aikaansaamattomuus, päihteiden väärinkäyttö ja sopimaton käytös.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4133
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman eri osa-alueet sekä niiden käsittely henkilöstön edustajien kanssa.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1362
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään koeaikapurun perusteet. Selvitetään, mitkä syyt katsotaan hyväksyttäviksi purun perusteiksi, mitkä taas syrjiviksi tai epäasiallisiksi. Lopuksi käydään läpi koeaikapurun toimittaminen.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1958
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi koeajasta sopiminen, koeajan pituuden määräytyminen sekä koeajan uusiminen ja jatkaminen sairauspoissaolon tai perhevapaan vuoksi.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1238
Version näyttö: Ei mitään

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020. Koulutuksen pääsisältöinä ovat voimaantulleet lakimuutokset sekä näiden voimassaoloaika ja siirtymäsäännökset. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi mitä syitä muutoksen takana oli sekä mitä vaikutuksia muutoksilla on työnantajille ja yrityksille. Samalla täsmennetään mitä lähetetty työntekijä tarkoittaa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2983
Julkaisupäivä: 10. joulukuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, mitä seuraamuksia liikkeen luovutuksella on henkilöstöön liittyen.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2026
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. sitä, mikä on liikkeen luovutus ja miten se tunnistetaan.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1416
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 557
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään lomautusperusteet, lomautuksesta ilmoittaminen ja työsuhteen päättäminen lomautusaikana.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 992
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään lomautusta palkkahallinnon näkökulmasta eli miten palkan maksuun vaikuttavat esimerkiksi lomautuksen toteuttaminen osa-aikaisena, lomautusaikainen vuosiloma, perhevapaa tai muu poissaolo. Miten lomautusaikana käy luontoiseduille ja henkilökuntaeduille sekä miten palkanmaksu määräytyy työsuhteen päättyessä lomautusaikana.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2548
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi luontoisetuja ja henkilökuntaetuja verotuksen ja työoikeuden kannalta.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2642
Version näyttö: Ei mitään

Milloin kyseessä on ulkomaalainen lähetetty työntekijä? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työnteko-oikeuden tarkistamisessa tai edustajan asettamisessa tai asemassa? Entä minkälainen ilmoitus tulee tehdä lähetetyistä työntekijöistä? Näihin kysymyksiin saat kattavat vastaukset kurssilla.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1931
Julkaisupäivä: 17. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti milloin syrjintäolettama voi muodostua työnhakijoita valittaessa työhaastatteluun, mitä työnantaja saa kysyä työhaastattelussa sekä tasa-arvovaltuuteun linjauksia kiellettyihin haastattelukysymyksiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää rekrytoinnissa sekä työnantajan mahdollisuutta puuttua työnhakijan sosiaalisen median käyttöön jo rekrytointivaiheessa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2228
Julkaisupäivä: 12. marraskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi määräaikaisen työsopimuksen päättymistavat ja päättämismenettely.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 613
Version näyttö: Ei mitään

Määräaikainen sopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Kurssilla käydään läpi sopimisen edellytykset, määräaikaisten sopimusten ”ketjuttaminen” sekä määräaikaisen sopimuksen perusteiden kirjaamistapoja.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2508
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi nollatyösopimuksiin liittyviä lakimuutoksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2018.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1815
Version näyttö: Ei mitään