Kurssilla käydään läpi, milloin suomalaisesta työntekijästä muodostuu lähetetty työntekijä, sekä miten EU-sääntöjä noudatetaan kahden maan välisessä työsuhteessa. Lisäksi käydään läpi komennussopimuksen tekemistä sekä kohdemaassa sovellettavia työehtoja. Koulutus sisältää myös tiivistetyn paketin sosiaaliturvan ja verotuksen määräytymisestä työntekijän työskennellessä ulkomailla.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1670
Julkaisupäivä: 24. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Milloin kyseessä on ulkomaalainen lähetetty työntekijä? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työnteko-oikeuden tarkistamisessa tai edustajan asettamisessa tai asemassa? Entä minkälainen ilmoitus tulee tehdä lähetetyistä työntekijöistä? Näihin kysymyksiin saat kattavat vastaukset kurssilla.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1931
Julkaisupäivä: 17. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi kehen tilaajavastuu soveltuu, tuleeko tilaajan tarkistaa lähetetyn työntekijän työnteko-oikeus sekä kuka voi toimia työnantajan edustajana tilaajavastuun näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi tilaajavastuuselvitysten kuin työntekijöitä koskevien tietojen säilyttämisvelvollisuuta.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3229
Julkaisupäivä: 10. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi ajankohtaisia työlainsäädännön asioita vuodelta 2021.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2553
Julkaisupäivä: 9. helmikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa käydään läpi työaika-asioiden perusasioita kuten sitä, mikä on työaikaa, mikä on lisätyötä, miten ylityökorvaukset lasketaan, mitä täytyy tietää sunnuntaina tehdystä työstä ja miten korvataan saamatta jäänyt viikkolepo.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2900
Julkaisupäivä: 25. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Koulutuksessa opetellaan palkan maksamisen perusteita muun muassa työlainsäädännön kannalta. Siinä käydään läpi muun muassa palkan maksamisen ajankohtaan liittyviä määräyksiä, osakuukauden palkan laskemista ja palkasta tehtävien vähennysten järjestystä.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2692
Julkaisupäivä: 25. tammikuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020. Koulutuksen pääsisältöinä ovat voimaantulleet lakimuutokset sekä näiden voimassaoloaika ja siirtymäsäännökset. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi mitä syitä muutoksen takana oli sekä mitä vaikutuksia muutoksilla on työnantajille ja yrityksille. Samalla täsmennetään mitä lähetetty työntekijä tarkoittaa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2983
Julkaisupäivä: 10. joulukuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 557
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti milloin syrjintäolettama voi muodostua työnhakijoita valittaessa työhaastatteluun, mitä työnantaja saa kysyä työhaastattelussa sekä tasa-arvovaltuuteun linjauksia kiellettyihin haastattelukysymyksiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää rekrytoinnissa sekä työnantajan mahdollisuutta puuttua työnhakijan sosiaalisen median käyttöön jo rekrytointivaiheessa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2228
Julkaisupäivä: 12. marraskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 353
Version näyttö: Ei mitään

Mitä keinoja työnanatajalla on reagoida työn vähentymiseen? Käydään läpi lomauttaminen, yhteistoimintamenettely ja vuoden 2020 väliaikaiset muutokset sekä tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste. 

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5433
Julkaisupäivä: 27. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Miten työvuoroluettelo laaditaan?

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 199
Julkaisupäivä: 26. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Mikä on yleistyöaika, entä työajan enimmäismäärä? Lisäksi käydään läpi vuorotyö, jaksotyö ja yötyö.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 438
Julkaisupäivä: 27. lokakuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 540
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 589
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1454
Version näyttö: Ei mitään


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1346
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla Mika Lahtinen käy läpi työaikalain pakottavuutta.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 193
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi työsuhteen erityisiä päättymistilanteita, kuten työsuhteen purkautuneena pitämistä, työsuhteen päättymistä lomautuksen aikana ja työnantajan konkurssin vaikutusta työsuhteen irtisanomiseen.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1562
Version näyttö: Ei mitään

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi työnantajan näkökulmasta häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen velvollisuuksia sekä häirintään liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1557
Version näyttö: Ei mitään