Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 438


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 540


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 589


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1454


Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1346

Kurssilla Mika Lahtinen käy läpi työaikalain pakottavuutta.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 193

Kurssilla käydään läpi vuoden 2019 ajankohtaisia työlainsäädännön asioita.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3496

Kurssilla käydään läpi ajankohtaisia työlainsäädännön asioita vuodelta 2020.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4807

Kurssilla käydään läpi työsuhteen erityisiä päättymistilanteita, kuten työsuhteen purkautuneena pitämistä, työsuhteen päättymistä lomautuksen aikana ja työnantajan konkurssin vaikutusta työsuhteen irtisanomiseen.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1562

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi työnantajan näkökulmasta häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen velvollisuuksia sekä häirintään liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1356

Työn tekemisen muodot ovat ajan myötä muuttuneet siten, ettei työn tekemisen paikalla ja ajalla ole samaa merkitystä kuin ennen. Koulutuksessa käsitellään etätyöhön liittyvää lainsäädäntöä ja annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten etätyöstä on järkevää sopia ja mitä seikkoja kannattaa erityisesti huomioida.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1428

Esimiestyössä vaaditaan yhteistyötaitojen lisäksi jatkuvasti enemmän työoikeudellista osaamista. Tässä kurssissa Alexa Kavasto, työoikeuteen erikoistunut lakimies kertoo käytännönläheisiä vinkkejä haastaviin esimiestilanteisiin. Haastavia tilanteita ovat mm. ohjeiden vastainen menettely, aikaansaamattomuus, päihteiden väärinkäyttö ja sopimaton käytös.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4133

Kurssilla käydään läpi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman eri osa-alueet sekä niiden käsittely henkilöstön edustajien kanssa.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1362

Kurssilla luodaan yleiskatsaus henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ennen GDPR:n soveltamisen alkamista.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2752

Kurssilla käsitellään koeaikapurun perusteet. Selvitetään, mitkä syyt katsotaan hyväksyttäviksi purun perusteiksi, mitkä taas syrjiviksi tai epäasiallisiksi. Lopuksi käydään läpi koeaikapurun toimittaminen.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1958

Kurssilla käydään läpi koeajasta sopiminen, koeajan pituuden määräytyminen sekä koeajan uusiminen ja jatkaminen sairauspoissaolon tai perhevapaan vuoksi.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1238

Kurssilla lakimies Alexa Kavasto käy läpi tärkeimmät työlainsäädäntöön 1.4. tulleet muutokset.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1376

Kurssilla käsitellään sitä, mitä seuraamuksia liikkeen luovutuksella on henkilöstöön liittyen.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2486

Kurssilla käsitellään mm. sitä, mikä on liikkeen luovutus ja miten se tunnistetaan.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1416

Kurssilla käsitellään lomautusperusteet, lomautuksesta ilmoittaminen ja työsuhteen päättäminen lomautusaikana.

Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1054