Videolla käydään läpi alisuoriutumiseen liittyviä kysymyksiä.

Mitä tarkoitta alisuoriutuminen? Mistä se johtuu? Miten alisuoriutumista voi ennaltaehkäistä? Millä keinoilla alisuoriutumiseen voi puuttua? Työsuhteen päättäminen alisuoriutumisen perusteella.


Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 5360
Julkaisupäivä: 9. maaliskuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022 ja laissa on omat säännöksensä muun muassa työyhteisön kehittämissuunnitelmasta, suunnitelman laatimisesta sekä ylläpitämisestä osana vuoropuhelua (YTL 9§).


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1951
Julkaisupäivä: 18. helmikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käsitellään luontoisedut sekä tavanomaiset henkilökuntaedut ja niiden verotusarvot. Lisäksi luontoiseduista sopiminen ja luontoisetujen muuttaminen myös lomapalkka ja lomakorvaus sekä verovapauden yleiset edellytykset. Etujen muuttaminen ja poistaminen. Sivukulut sekä savamaksu ja Tyel-maksu.


Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 3469
Julkaisupäivä: 11. helmikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käydään läpi tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet.


Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1599
Julkaisupäivä: 24. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Videolla käydään läpi kattavasti lomauttamisperusteet sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet.


Kouluttajan nimi: Reetta Riihimäki
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1641
Julkaisupäivä: 24. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla työsuhdeasioihin erikoistunut lakimies Alexa Kavasto käy läpi yhteistoimintalakia ja kilpailukieltosopimusta koskevia uudistuksia. Kurssilla käydään läpi myös tuoretta oikeuskäytäntöä.


Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2307
Julkaisupäivä: 3. tammikuuta 2022
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi työsuhteen erityisiä päättymistilanteita, kuten työsuhteen purkautuneena pitämistä, työsuhteen päättymistä lomautuksen aikana ja työnantajan konkurssin vaikutusta työsuhteen irtisanomiseen.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1562
Version näyttö: Ei mitään

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi työnantajan näkökulmasta häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen velvollisuuksia sekä häirintään liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1557
Version näyttö: Ei mitään

Työn tekemisen muodot ovat ajan myötä muuttuneet siten, ettei työn tekemisen paikalla ja ajalla ole samaa merkitystä kuin ennen. Koulutuksessa käsitellään etätyöhön liittyvää lainsäädäntöä ja annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten etätyöstä on järkevää sopia ja mitä seikkoja kannattaa erityisesti huomioida.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1354
Version näyttö: Ei mitään

Esimiestyössä vaaditaan yhteistyötaitojen lisäksi jatkuvasti enemmän työoikeudellista osaamista. Tässä kurssissa Alexa Kavasto, työoikeuteen erikoistunut lakimies kertoo käytännönläheisiä vinkkejä haastaviin esimiestilanteisiin. Haastavia tilanteita ovat mm. ohjeiden vastainen menettely, aikaansaamattomuus, päihteiden väärinkäyttö ja sopimaton käytös.

Kouluttajan nimi: Alexa Kavasto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 4133
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman eri osa-alueet sekä niiden käsittely henkilöstön edustajien kanssa.

Kouluttajan nimi: Kati Mattinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1362
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään koeaikapurun perusteet. Selvitetään, mitkä syyt katsotaan hyväksyttäviksi purun perusteiksi, mitkä taas syrjiviksi tai epäasiallisiksi. Lopuksi käydään läpi koeaikapurun toimittaminen.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1958
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi koeajasta sopiminen, koeajan pituuden määräytyminen sekä koeajan uusiminen ja jatkaminen sairauspoissaolon tai perhevapaan vuoksi.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1238
Version näyttö: Ei mitään

Laki työntekijöiden lähettämisestä muuttui 1.12.2020. Koulutuksen pääsisältöinä ovat voimaantulleet lakimuutokset sekä näiden voimassaoloaika ja siirtymäsäännökset. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi mitä syitä muutoksen takana oli sekä mitä vaikutuksia muutoksilla on työnantajille ja yrityksille. Samalla täsmennetään mitä lähetetty työntekijä tarkoittaa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2983
Julkaisupäivä: 10. joulukuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään sitä, mitä seuraamuksia liikkeen luovutuksella on henkilöstöön liittyen.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2026
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään mm. sitä, mikä on liikkeen luovutus ja miten se tunnistetaan.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1416
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käydään läpi säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö.

Kouluttajan nimi: Mika Lahtinen
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 557
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään lomautusta palkkahallinnon näkökulmasta eli miten palkan maksuun vaikuttavat esimerkiksi lomautuksen toteuttaminen osa-aikaisena, lomautusaikainen vuosiloma, perhevapaa tai muu poissaolo. Miten lomautusaikana käy luontoiseduille ja henkilökuntaeduille sekä miten palkanmaksu määräytyy työsuhteen päättyessä lomautusaikana.

Kouluttajan nimi: Kirsi Parnila
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2548
Version näyttö: Ei mitään

Milloin kyseessä on ulkomaalainen lähetetty työntekijä? Mitä asioita tulee ottaa huomioon työnteko-oikeuden tarkistamisessa tai edustajan asettamisessa tai asemassa? Entä minkälainen ilmoitus tulee tehdä lähetetyistä työntekijöistä? Näihin kysymyksiin saat kattavat vastaukset kurssilla.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 1931
Julkaisupäivä: 17. toukokuuta 2021
Version näyttö: Ei mitään

Kurssilla käsitellään käytännönläheisesti milloin syrjintäolettama voi muodostua työnhakijoita valittaessa työhaastatteluun, mitä työnantaja saa kysyä työhaastattelussa sekä tasa-arvovaltuuteun linjauksia kiellettyihin haastattelukysymyksiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää rekrytoinnissa sekä työnantajan mahdollisuutta puuttua työnhakijan sosiaalisen median käyttöön jo rekrytointivaiheessa.

Kouluttajan nimi: Joanna Ahokanto
Kurssin tyyppi: Video
Pakollinen kurssi: Ei
Kurssin kesto: 2228
Julkaisupäivä: 12. marraskuuta 2020
Version näyttö: Ei mitään